Kevin Kelly, ”senior maverick” på Wired, grundare av QS-rörelsen.

– Allt som kan mätas kommer att spåras av någon, och så småningom av många människor, helt enkelt eftersom det kommer att bli lätt och billigt att göra det. Först kommer vi inte veta vad vi ska göra med alla data, men med tiden kommer hundratals nya användningsområden att upptäckas, inklusive många som förbättrar vår hälsa och miljön. Föreställ dig till exempel att du skulle kunna upptäcka gifter i blodet efter att ha besökt ett konstigt kontor – du skulle inte återvända dit.

– Så småningom tar vi bort graferna, diagrammen och siffrorna och kommer att känna av informationen genom sensorer på huden, ögonen eller öronen. Vi får nya ”sinnen”. Riktningen för QS är att skapa nya sätt att känna och nya sätt att veta, säger Kevin Kellly.

Alexandra Carmichaeldirector of Quantified Self – samarbetsorganisation för rörelsen.

– Jag ser att människor blir mer medvetna om sig själva genom sina data, vilket är hela poängen med QS. Verktygen och siffrorna betyder ingenting om vi inte kan integrera dem i våra liv som ett större sinne av intuition och medvetenhet. När jag har en fråga mäter jag något, tittar på data, lär mig vad jag behöver lära och sedan släpper jag verktyget när jag har införlivat mina lärdomar.

– Trenden just nu är att QS blir mer interaktivt och att människor delar med sig av sina berättelser, projekt, verktyg och lärdomar. Jag ser också en förskjutning från rent fysiska data till mer mentala och känslomässiga.

Ola Cornelius, vd för Seven Things och medgrundare till quantified self-gruppen i Stockholm

– Det som i dag ibland uppfattas som aningen märkliga själv­experiment för nördar är början på en ny industri med produkter och tjänster som kommer att förändra kunskapen och insikten om oss själva, både som individer och som kollektiv. Att vi själva kommer att kunna mäta alla ”vital signs” och lite därtill i realtid, och över tid kommer att förflytta kunskapen och makten om våra diagnoser, vår kropp och val av behandling från vårdgivaren till oss själva i mycket större utsträckning än i dag. Den omvandlingen har startat med alla som googlar innan de går till doktorn och kommer att fortsätta med att man kan ställa många diagnoser i hemmet med billiga och tillgängliga apparater, frimärkslabb, appar och annat som vi har i vår närhet (mobil, armbandsur, glasögon, sängen).

– Alla data som genereras och som kan korsrefereras kommer att skapa förståelse för mer komplexa skeenden som vi i dag inte kan se. Det här kommer att ställa stora krav på läkare, sjukhus, försäkringsbolag, landsting och stat att anpassa sig till.