Grunden till SVT Play uppstod i att SVT hade ett problem med att många människor inte visste att de kan titta på tv på nätet, berättar Lisa Lindström.

– Det vi gjorde 2007 var att vi målade om den befintliga tjänsten utifrån en ny identitet.

Det fick resultat och många tittare började hitta till webben för att ta del av SVT:s program. Många i publiken på Webbdagarna säger att SVT Play påverkat hur de tittar på tv.

– Jag skulle säga att det är en revolution. Men revolutioner är inte en enda sak. Det är resultatet av en lång process från SVT:s sida. De började 1998. Då lades den första hela sändningen från Rapport ut.

Lisa Lindström vill skicka budskapet att utveckling av revolutionerande tjänster tar tid. Det handlar ofta om evolution och att medvetet revidera, utveckla och testa.

– Prova, våga och ha uthållighet. Det är en lång resa.

SVT såg utvecklingen på hur publiken använder deras tjänster och att allt fler surfade in på sidan via sina mobila terminaler.

– På morgonen använder jag min dator, på kvällen en platta, och under hela dagen verkade man använda sin mobil. SVT bestämde sig för att utveckla nästa generation och gör den responsiv. Den första prototypen var Uppdrag granskning.

Samma sak hände när HBO vände sig till Doberman. De ville utveckla en helt ny tjänst för den skandinaviska publiken och den skulle vara responsiv.

– Mobilen är inte längre en sak. Det är inte så att vi kan optimera för en typ av terminaler med en typ av skärmstorlekar. Vi är i en allt mer komplex värld där vi inte vet vilken storlek våra användare kommer att föredra imorgon. Vi måste skapa en form som funkar oavsett storleken på den mojäng som användaren har.

Självklart måste vi utgå från mobilen säger Lisa Linström, men hon tycker inte att man ska börja med mobilen.

– Tänk på alla skärmar samtidigt och hur vi gör en så optimal upplevelse som möjligt. Det kan låta tekniskt att vi ska förhålla sig till olika skärmstorlekar, men som i all utveckling får vi inte glömma vem vi utvecklar för.

Jobbar du med en tjänst som SVT Play så måste du göra fokusgrupper med seniorer enligt Lisa Lindström.

– Det behöver inte vara så att involvera användare i en utvecklingsprocess är särskilt omfattande. Men du måste göra det. Glöm inte att det finns en rad olika funktionshinder som vi också måste sätta oss in i och "gå i deras skor".

Lisa Lindström spelade upp en ljudklipp som visade hur SVT Play låter när en talsyntes läser upp sidans innehåll.

– Det är en väldigt tillgänglig tjänst och vi har jobbat mycket med att optimera den för en rad olika funktionsnedsättningar. Det är ett ständigt ställningstagande mellan funktion och upplevelse.

För att utveckla tjänster som SVT Play måste många saker göras på en gång och utvecklarna måste sitta när varandra.

– Det här är inte projekt man kan utveckla i silos eller för sig själv.

Evolution är innovation hävdar Lisa Lindström och hon uppmanar publiken på Webbdagarna att fortsätta testa, utvärdera och utvecka.