I en ny undersökning där man har frågat 1 013 yrkesverksamma svenskar, har en tredjedel svarat att de inte får använda sociala medier på sin arbetsplats. Geografiskt är det vanligast att företag i östra Mellansverige och Stockholm accepterar sociala medier (47 procent), och minst vanligt är det i Småland och på öarna (29 procent).

Siffrorna visar även att det är vanligare att företagen tillåter medarbetare att surfa på arbetstid inom den privata sektorn, samt inom högre befattningar. Bland de tillfrågade som sitter i ledningsgrupper svarar hela 63 procent att de är fria att använda sociala medier, jämfört med endast 39 procent av medarbetare under mellanchefsnivå.

Brit Stakston, mediestrateg på kommunikationsbyrån JMW, tror att anledningen till att så många företag fortfarande är tveksamt inställda till sociala medier är att de låter sin personliga syn på dem påverka. De ser sociala medier som privata verktyg, inte strategiska.

– Det här är samma diskussion som vi hade när mobilen kom, och alla var oroliga att anställda bara skulle ringa privata samtal. Men om jag nu skulle använda 90 procent av min arbetstid till att chatta på Facebook betyder det inte att det är fel att tillåta sociala medier på jobbet - det betyder att det är fel på mitt sätt att tolka mina arbetsuppgifter.

Enligt Stakston är sociala medier i dag vad telefonen var i går.
– Många tänker på sociala medier mer som privata arenor och ser inte värdet i att använda dem på jobbet, men de är ytterligare sätt att hålla kontakt med kunder och konsumenter. Frågorna alla bör ställa sig är snarare: vilka sociala medier, och till vad? Hur gör de mitt jobb bättre?

Att helt utesluta sociala medier på en arbetsplats kan istället riskera att stänga av kundnärheten, menar hon, och förklarar att det också minskar möjligheterna att öka sin effektivitet, eller att affärsutveckla.

Stakston tycker att de flesta branscher kan se över vilka arbetsmoment som kan bli bättre av att utföras digitalt, men betonar att det även finns många arbetsplatser där sociala medier inte nödvändigtvis tillför något för hur man utför sin arbetsuppgift. Till exempel är det inte alltid nödvändigt för en sjuksköterska.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning