LIVEBLOGG 84 procent av alla europeer har sin mobil högst tre meter ifrån sig dygnet runt, hela tiden. I genomsnitt tittar vi 150 gånger per dag på mobilskärmen och 73 procent får panik om de tappar bort sin mobil.

– Tekniken möjliggör en förändring i människors beteende. Forrester kallar det "the mobile mindshift", säger Luca Paderni.

Det handlar om vår förväntan på att ha tillgång till information och tjänster vid vilken given tidpunkt som helst och i rätt kontext. Det ställer krav på företagen som måste kunna leverera sina produkter och tjänster utan avbrott och på ett sätt som fungerar på flera plattformar och i olika miljöer.

– Som företag måste du titta på alla accesspunkter som kunderna har mot ditt företag och göra de tillgängliga på mobila plattformar.

Människor vill inte bara ha information, de vill ha relevant data vid rätt tidpunkt och anpassat till deras eget beteende.

– Om du är ett företag eller en organisation måste du fundera på vad dina kunder vill ha och vad de faktiskt får av dig. Det handlar om "mobile utility". Många appar erbjuder inte det och då blir de inte använda.

Luca Paderni gav några exempel på företag som skapat tjänster som ligger nära kundernas behov och som inte handlar om att i första hand marknadsföra sitt varumärke, utan att faktiskt skapa nytta för kunden.

– På Starbucks i USA kan man betala med sin "Square Wallet", en app där du kan förhandsbeställa din order och dessutom hoppa över kön när du kommer och ska hämta ditt kaffe.

Internet of things växer också i form av fysiska föremål som programmeras att skicka olika typer av information eller aktivera olika typer av saker.

Fakta

  • Lös kundernas problem
  • Bli en "trusted agent"
  • Gör livet enklare för kunderna
  • Automatisera vanliga uppgifter
  • Tillfredsställ ett behov de inte ens visste att de hade