I slutomgången kring det Stora Internetpriset stod kampen mellan den grupp pionjärer från bland annat Swipnet och KTH som var med om att dra igång internet i Sverige, Tomas Östros och Bertil Jonsson och Lunarworks. Priset går nu till Lunarworks som står bakom populära Lunarstorm.
- Lunarstorm har med hundratusentals användare fört Internet in i tonårsrummen och förberett den nya generationen för det globala nätverkssamhället, säger Erik Hörnfeldt, ordförande för BitoS.
Lunarworks får förutom äran ett pris i form av en obelisk som tillverkats av nedsmält kasserat
bildskärmglas som toppats med bladguld.

Lunarworks
BitoS