Förra året omsatte Amazon drygt 28,5 miljarder kronor. Kundkretsen finns med andra ord på plats och nu tror företaget att köparna är redo att börja handla kläder vid sidan om de böcker och skivor som inhandlas. Den nya inriktningen väntas starta någon gång nästa vecka, något som företaget ännu inte har kommenterat enligt nyhetstjänsten Newsday.

Försäljningen av kläder på internet har ökat de senaste åren och håller på att få en väldigt stark position inom e-handeln. Med hjälp av mer användarvänliga webbplatser som erbjuder virtuella modeller att prova kläder på och möjligheten att zooma in för att granska detaljer har köparna börjat hitta till klädbutikerna på nätet. Försäljningen av kläder på nätet väntas hamna på knappt 48 miljarder kronor i år och enligt Forrester Research kan försäljningssiffrorna om fem år ligga på 207 miljarder kronor.

Källa: www.newsday.com.