Är det en slump att den första appen som presenterades under Techcrunch Disrupt Hackathon var skämtappen Titstare?

Är det en slump att Marissa Mayer, en av Silicon Valleys mest ansedda ledare, beskrevs som “gravid och oerfaren” i en av Sveriges största tidningar (hon är vd på Yahoo och tidigare en av toppcheferna på Google)?

Jag har bott i San Francisco och bevakat startups i Silicon Valley, jag har besökt mängder av entreprenörsevent och konferenser i Sverige och Europa. Som jurymedlem och journalist har Internetworlds ranking av digitala entreprenörer varit en del av mitt professionella liv i sju år. Några av mina bästa vänner är entreprenörer. Men lika länge som jag har bevakat den svenska startupscenen, lika länge har jag förundrats över den likriktning som finns inom den.

De flesta av företagen på Internetworlds entreprenörslista består av män, eller är extremt mansdominerade. Det trots att vi varje år anlitar Rättviseförmedlingen och aktivt söker i olika nätverk för att hitta kvinnliga entreprenörer. Och trots att företagens tjänster och produkter har en kundkrets som består av både kvinnor och män.

De mest framgångsrika entreprenörerna jag känner är de som är kunniga inom många områden. De har koll på allt ifrån kodande till konverteringsmetoder och growth hacking. De är drivna och pålästa, men också mottagliga för ny information. Om det finns en konkurrensfördel att hämta är de inte sena på bollen. Kort sagt vet de hur de ska göra sitt företag framgångsrikt.

Men just kunskapen om hur deras företag kan gynnas av mångfaldstänkande verkar saknas. Om de vill att deras små startups ska växa och bli framgångsrika så visar forskningen att de skulle tjäna på att ha fler kvinnor i ledande position. Företag som tillsätter fler kvinnor på höga poster är 18-69 procent mer lönsamma än medianen i samma bransch. Det enligt en studie av Fortune 500-bolagen som gjorts med EU-stöd på Pepperdine university.

Färre än 5 procent av amerikanska startups ägs av kvinnor, men av de startups med kvinnor som grundare och som tagit in riskkapital visar 12 procent en högre vinst än andra företag. Det konstateras i en sammanställning som MBA-programmet på University of North Carolina gjorde 2012.

Vi tar det en gång till: Forskningen visar att de lönsammaste bolagen har fler kvinnor i ledningen.

Förutom de rent vetenskapliga bevisen funderar jag även på den sociala aspekten. Själv har jag svårt för arbetsplatser som är helt kvinno- eller mansdominerade. Jag trivs bäst där det är blandat och där även unga och gamla personer finns med i teamet. Ju fler perspektiv desto bättre. Hellre förebygga skillnader och olika synsätt under utvecklingsarbetet istället för i kundens reaktion på produkten tänker jag. Och det verkar dessutom enklare att från början planera för mångfald än att behöva vrida om kursen på skeppet när det redan nått halvägs.

Motargumenten när jag lyfter den här typen av frågor brukar gå ut på att de bästa utvecklarna råkar vara män, eller att det saknas kvinnor som är lämpade att rekrytera eller starta bolag med. MAN har helt enkelt inte råd att rekrytera KVINNA. MAN måste rekrytera den bästa, inte stå på barrikaden i jämställdhetskampen. Men för dig som vill förändra världen med din idé och ditt företag så tror jag att det krävs en förmåga att också se din egen roll utifrån både ett samhälls- och affärsperspektiv.

De flesta män säger att de är positiva till ökad jämställdhet, men kanske känner de sig hotade av konsekvenserna det innebär, både medvetet och omedvetet.

Som forskningen visar är det dock inte ett nollsummespel. Det är ett spel där alla kan vinna.

Vi måste lära oss att se strukturerna bortom individen, företagets framgång framför en priviligierad manlig könsroll. För att lyckas med det måste vi inse att mycket av det vi tar som givna sanningar inom it- och startupvärlden idag, “det rätta sättet att göra något på”, är sanningar som ofta är skapade av män.


Fredrik Wass är frilansjournalist och krönikör för Internetworld. På Twitter är han @bisonblog