Projektet Inteokej startade hos den ideella föreningen Spiritus Mundi i Malmö, där man kände att det fanns ett behov av att prata om mobbning och kränkande beteende bland unga på nätet. Därför gjordes en förstudie som bekräftade teorin att det saknades ett forum att prata om de frågorna.

– Det vi framförallt såg i undersökningen är att unga stöter på mycket hårda ord och kommentarer på nätet, säger Sara Arvidsson som är projektledare för Inteokej.

Sajten Inteokej.nu är en av två delar i projektet Inteokej. Den andra delen handlar om att personer från projektet åker ut i skolor och pratar med unga om problem på nätet. Projektet drivs av Spiritus Mundi med stöd och hjälp av bland andra Arvsfonden, Örnsköldsviks Kommun, Klippans Kommun och Malmö Stad.

– Målet är att det ska finnas ett verktyg där ungdomar kan prata med varandra om de här sakerna. Det som är speciellt med Inteokej är att ungdomarna ska hjälpa varandra. Vi vuxna ska inte lägga oss i, säger Sara Arvidsson.

Sajten marknadsförs bland annat genom föreläsningar och workshops i skolor, men sociala medier som Facebook och Instagram är också en mycket viktig kanal eftersom målgruppen finns där, berättar Sara Arvidsson.

Till sin hjälp att marknadsföra projektet har de haft en del kända personer med många följare som till exempel bloggaren Nellie Berntson.

Sara Arvidssons kollegor som varit ute i skolor och pratat om ungas problem på nätet vittnar om att nästan alla har en historia att berätta om sig själv eller någon närstående som varit utsatt för till exempel kränkande kommentarer eller liknande saker.

På sajten Inteokej.nu är alla användare anonyma.

– Man ska vara anonym eftersom vi vill att man ska kunna berätta om allt. Vi modererar sajten flitigt för att se till att det är ett bra klimat och användare kan flagga inlägg som det tycker är opassande, säger Sara Arvidsson.


På Inteokej.nu kan ungdomar ställa frågor och svara på andras frågor anonymt.

Sedan lanseringen för en vecka sedan har sajten fått ungefär 800 registrerade användare. Att bygga ett forum där användarna är helt anonyma skapar vissa konceptuella utmaningar.

– Den största utmaningen är att eftersom användarna är anonyma så kan vi inte skapa identiteter som på traditionella forum. Vi tillåter inte att användarna uppger vanliga saker som kön, ålder, var de bor och så vidare därför att vi vill ta bort alla komponenter som till exempel kan ge förutfattade meningar, säger konceptutvecklaren Henrik Petersson på Inteokej.

Ett sätt som Inteokej.nu hantera utmaningen på är låta användarna definiera sig själva med olika märken, utifrån vilket innehåll de bidragit med. En användare som ställer många frågor får märket “kunskapstörstare”. En som svarar på många frågor kan bli en “Isbrytare”. Detta blir ett sätt att visa vilken typ av användare man är istället för att det definieras av yttre attribut.

– Det gäller att låta användarna bygga sina identiteter på sajten utifrån sitt innehåll istället, säger Henrik Petersson.