Även om Curtis Wallen fick använda tekniker som används av brottslingar av olika slag så finns det förstås många legitima skäl för människor att vilja vara anonyma på nätet. Tydligaste exemplen är förstås människor som lever i totalitära stater och som vill kunna kommunicera fritt. Och det sägs också vara en av anledningarna till att marinens forskare utvecklade Tor. Andra möjliga användningsområden är exempel för underrättelseagenter eller poliser under täckmantel som vill kunna kommunicera anonymt. Idag drivs Tor-projektet av en ideel organisation i Massachusetts som finansieras till stor del av amerikanska staten, men också av till exempel Google.

Samtidigt har vi det senaste året, främst som ett resultat av Edward Snowdens avslöjanden, fått allt mer information om hur långt det det amerikanska underrättelseorganet NSA och allierade organisationer gått för att kunna övervaka alla från presidenter och premiärministrar till vanliga användare av webbtjänster från till exempel Google och Yahoos tjänster.

– Den riktigt tunga övervakningen bygger på att upptäcka onormalt beteende. Bara det faktum att jag skickat krypterade meddelanden på nätet har förmodligen gjort att jag hamnat på någon lista över misstänkta personer. Regeringen antar att de flesta som krypterar sin kommunikation har något slags osunt uppsåt. Därför försöker jag använda kryptering så ofta jag kan. Även om det bara handlar om att göra upp lunchplaner. Ju mer kryptering som används desto mindre misstänkt blir det, och då blir kryptering också mer effektivt när det handlar om kritiska kommunikationer.

– En av de största uppenbarelserna för mig var insikten att företagens intressen och underrättelseorganisationernas är så pass samstämmiga. Internet är, som de flesta vet, i princip byggt för att spåra allt vi gör. Googles främsta inkomstkälla är ju till exempel annonser och ju mer effektivt de profilerar användarna ju mer kan de ta betalt för annonsutrymmet. Så vi har ett internetekosystem som belönar den som spårar användarna mest effektivt. Det finns ett enormt incitament att spåra allt.

Och som vi fått veta från nyhetsrapporterna så är det inte svårt för organisationer som NSA att få tillgång till företagens data, antingen genom domstolsbeslut eller som nyligen avslöjats genom att rent av hacka sig in vid svaga punkter.

– Det finns fortfarande många som tänker att övervakning är okej för ”jag har inget att dölja” vilket är en väldigt farlig inställning när det kommer till de här frågorna.

Curtis Wallen rekommenderar forskningsartikeln ”The dangers of Surveillence” skriven av Neil M. Richards och publicerad av tidskriften Harvard Law Review (där för övrigt Barack Obama var chefredaktör under sin tid på Harvard). I den slår artikelförfattaren bland annat fast att även om övervakning i det moderna samhället inte har rent totalitära mål så har de flesta formerna av övervakning ändå ett tydligt syfte att på något sätt påverka eller kontrollera andra. Det påverkar maktbalansen mellan den som övervakad och den som blir övervakad. Och människor behöver så kallad intellektuell integritet när de tänker, läser och kommunicerar med andra för att till exempel komma underfund med vad de tycker och tänker om politiska eller sociala frågor. Övervakning kan göra att människor inte experimenterar med nya idéer som kanske är kontroversiella eller motsätter sig det nuvarande systemet.

– Övervakning påverkar hur vi tänker och vår känsla av autonomi. Om någon känner sig övervakad så kommer den personen att tänka och agera annorlunda. Det finns en väldigt undermedveten effekt där. Och det är ett av de viktigaste aspekterna tycker jag. Det är farligt för att det sker på en så stor skala vilket gör det svårt att tydligt identifiera.

Samtidigt är det förstås svårt, menar Curtis Wallen, att sätta fingret på när det egentligen handlar om osund övervakning eller när vi helt enkelt väljer att ge ut information om oss själva på Facebook eller Google.

– Tekniken har utvecklats snabbare än vår kulturella förståelse av förändringarna. Vi vet helt enkelt inte hur vi ska förhålla oss till dessa förändringar. Vi vet inte vad som är fel, eller inte fel, eller ens hur vi ska prata om de här frågorna.

Och det är den diskussionen som Curtis Wallen vill sätt fokus på. Han menar att det viktigaste vi kan göra är att främja konversationen kring var vi ska dra gränserna juridiskt och moraliskt.

– Jag är ingen brottsling, och jag har inte försökt skada någon. Jag är bara en person som är rädd för vad som är på väg att hända när det kommer till integritet och frihet på nätet. Jag bestämde mig för att ta reda på hur jag kunde skydda mig själv på en hög nivå och dokumenterade processen för att främja reflektion kring en framtid där det i princip krävs att man blir kriminell för att uppnå verklig integritet.