Tidigare har Google visat svart på vitt vilken sökning som lett till att en besökare har kommit till just din sajt. I samband med att man införde krypterade sökningar började termen (not provided) dyka upp som trafikkälla istället, och idag får du knappt någon information alls om hur dina besökare hittat till din sajt via Google.

Lyckligtvis finns sätt att komma runt problemet. Internetworld tog SEO-experten Christian Rudolf till hjälp:

(Not provided) är ett problem för alla som arbetar med att öka sin synlighet hos Google. Vet man inte hur ens webbsida blir hittad av besökarna är det svårt att optimera och förbättra den. Det finns dock tekniker man kan använda för att hantera (not provided). Här är sju tips:

1. Adwords
Det kanske enklaste sättet att få tillgång till sökord och sökfraser är att betala för dem genom Google AdWords. Genom ditt AdWordskonto kan du nämligen fortfarande se vad någon sökt på innan den klickade på din annons. En nackdel är att man måste skjuta väldigt brett för att få med även mindre vanligt förekommande ord, vilket då kostar mer pengar.

2. Data från Google Webmaster Tools
Googles verktyg för webbansvariga kan ge en viss överblick kring vilka sökningar din webbplats syns (och får klick) på. Du hittar enkelt denna statistik genom att gå till sektionen ”Sökfrågor” i kategorin ”Söktrafik” när du är inloggad på ditt konto.

Problemet är att Webmaster Tools är ett trubbigt verktyg, som långt ifrån alltid visar rätt. Jämför man data för tidigare perioder därifrån med data från sitt Analytics-konto för samma perioder, så kan man ganska snabbt se hur, var och hur mycket det skiljer sig.

3. Betald vs organiskt i AdWords
Om du har länkat ihop ditt Webmaster Tools-konto med ditt AdWords-konto har du möjlighet att få fram data som låter dig jämföra visningar och klick för de fall du presenterar annonser i sökresultatet. Här får du även information som låter dig jämföra resultaten när antingen din annons eller en naturlig placering visas, samt båda dessa i kombination. Du hittar rapporten under "Dimensioner" och därefter "Betalt & Organiskt" i ditt AdWords-konto.

4. Googles nya sökverktyg
Google Keyword Planner är ett AdWords-verktyg som ger dig sökvolymer för olika sökord eller sökordsgrupper i Google. Kombinerat med en rankinganalys kan det ge vissa insikter kring vilka sökningar som ger dig trafik. Sökvolym är helt enkelt det ungefärliga antal sökningar som görs på ett ord eller en fras under en tidsperiod. Att ställa detta mot en analys av vilka sökord din sida rankar bra på idag kan låta dig dra vissa slutsatser kring vilka sökord och –fraser det är som faktiskt bidrar med trafik till din site.

5. Gammal data från Analytics
Om du har stora mängder tidigare data från Google Analytics och vet med dig att det inte skett några större förändringar i din ranking, kan det hjälpa dig att dra slutsatser baserade på tidigare erfarenhet. Om du rankar bra på tre av dina viktiga sökord, och dessa stått för i genomsnitt 75 % av din trafik per dag under de senaste två åren, är det troligt att ungefär samma siffror gäller även idag (förutsatt att dina placeringar inte har förändrats).

6. Data från din egen sökfunktion
Genom att analysera data från dina egna sökformulär kan du bygga dig en bild av vad dina besökare eller kunder efterfrågar, och därmed också dra slutsatser kring vilken söktrafik du får från Google.

7. Ubersuggest och Google Trends
Google Trends är ett verktyg som visar de stora penseldragen. Där kan man se de stora söktrenderna över tiden. I exemplet nedan kan du tex se hur populärt "Content Marketing" blivit på sistone:

Om du är aktiv i en bransch som är mer och mer efterfrågad kan du dra slutsatser kring varför din söktrafik ökar: det kan helt enkelt vara så att ökningen i trafik beror på ett större generellt intresse, snarare än att du rankar bättre.

Ubersuggest är ett verktyg som scrapar Google Suggest. Google Suggest är den funktionen som ger dig förslag på vad du vill söka efter medan du skriver in sökningen i sökfältet. Dessa förslag bygger på existerande innehåll i Google och sökbeteenden hos Googles användare. Du kan alltså hitta faktiska sökbeteenden som du kan optimera din websida för.

Det hjälper dig inte att se vad folk sökt på för att komma till din site, men kan ge dig en indikation på vilka begrepp och nyckelord som kan vara värda att satsa på.


I artikelserien “Experten” tar Internetworld en kunnig person till hjälp för att lösa en knivig fråga som rör marknadsföring och kommunikation på webben. Christian Rudolf är SEO-expert och finns på Twitter som @rudolfchristian