Tjänster som mäter och loggar din fysiska hälsa och kroppens funktioner har länge varit ett hett område för digitala entreprenörer. Appar och tjänster som Runkeeper, Nike+, Daily Burn och Period Tracker är idag väletablerade. Men de senaste åren har vi sett allt fler entreprenörer som tagit nästa steg och fokuserar på ett annat område – nämligen vår psykiska hälsa och psykologiska mekanismer.

Förra året var en av Silicon Valleys största snackisar tjänsten Lift; en app och webbtjänst vars mål är att motivera människor att skapa nya bättre vanor och följa dem. Ett annat exempel är nyligen startade tjänsten 100 som vill motivera människor att lära sig nya färdigheter genom att träna på dem hundra dagar i sträck. Andra tjänster som Happify eller Happier fokuserar ännu djupare på människors psykologiska hälsa och använder forskningsrön för att hjälpa människor att bli lyckliga och mer tillfreds.

– Vi ser ju att en stor del av människors ohälsa i västvärlden kommer att bero på livsstilen, och kan man förändra folks vanor så är det stort, säger Hoa Ly, forskare inom klinisk psykologi vid Linköpings universitet och grundare av Hoa’s Tool Shop som utvecklar digitala verktyg för professionell behandling av psykisk sjukdom.

– Kan en app eller tjänst lösa detta att få sådant som känns tråkigt eller jobbigt för stunden, som till exempel att gå upp på morgonen när klockan ringer eller att ta en promenad, att bli roligt så är det mycket värt.

De nya tjänsterna bygger i olika utsträckning på psykologisk forskning om vilka mekanismer som kan få människor att förändra sitt beteende.

– Jag tror att anledningen till att fler sådana här tjänster dyker upp beror på att forskningen har blivit så mycket mer tillgänglig idag. Så tror jag inte det var för tio år sedan. Det gör att folk kan bygga sådana här tjänster lättare.

– Man har sett inom forskningen att positiv feedback och ett socialt sammanhang är viktiga faktorer för att motivera människor. Att ha någon, en publik, att ansvara inför gör skillnad.

Han tror att enklare tjänster som till exempel Lift kan fungera motivationshöjande för en del människor men att de inte räcker till för dem som har verkliga problem.

– Jag tror det kan fungera för vissa personer. Personer som redan gör en del av det de vill men vill göra det till en vana. Lift fokuserar på vanor som människor redan har till en viss del. Det är lite som Runkeeper. Det fungerar för dem som redan springer och vill göra det mer. Men för någon som absolut inte vill ut och springa så är det kanske inte så bra.

Men det finns ändå en tydlig likhet mellan hur enklare motivationstjänster fungerar och de mekanismer som spelar in vid behandling av personer med allvarligare problem.

– När man är deprimerad så handlar det mycket om att förändra vanor för att börja må bättre, säger Hoa Ly.

Hoa Lys företag Hoa’s Tool Shop har utvecklat en smartphone-app som testas inom ramen för Hoa Lys forskning vid Linköpings universitet. Appen används för att behandla patienter med tyngre psykologiska problem, tillsammans med behandling av en terapeut för att ge feedback och motivation mellan terapitillfällen. Till exempel kan appen hjälpa till att påminna och motivera patienter att göra saker som är bra för dem i det långa loppet som att ringa en vän eller ta en promenad. En annan viktig aspekt är att på ett pedagogiskt sätt hjälpa patienten att bättre förstå sin egen problematik.

– Vi försöker ligga mellan det riktigt tunga och forkningsbaserade webbterapin som funnits länge och tjänster för vem som helst. Vi vill ha ett tydligt slutanvändarperspektiv och använda det roliga och trevliga men ändå bygga på forskning.

– Lift och liknande tjänster fokuserar kanske inte så mycket på forskning men mycket på användarupplevelse. Jag tror att fler och fler kommer att sikta på det här mellanläget. Och då kan det här området verkligen få fart.

Hoa Ly ser framförallt en viktig aspekt som avgörande, att höja kvalitén på den feedback som användarna får från tjänsten.

– Inom psykologisk forskning har man sett att olika typer av feedback och mekanismer fungerar olika bra för olika personer. Så jag tror på att det behövs ännu mer skräddarsydd feedback om man ska lyckas riktigt bra med den här typen av tjänster. Det ska kännas som att det kommer från en riktig person.

Men Hoa Ly påpekar också att det för alla aktörer fortfarande handlar om att testa sig fram för att se vad som fungerar.

– Om man hade kommit på det exakta receptet så hade någon varit extremt framgångsrik just nu inom många områden. För det mesta handlar i grunden om att förändra vanor.