FBi har identifierat över 100 stora spammare hittills och siktar nu in sig på de 50 mest flitiga för att kunna åtala dem, skriver Cnet. Uppgifterna gav den federala polisen till USAs kongress i torsdags, men inga detaljer nämndes enligt Cnet.

Enligt Kongressens uppgifter har andelen spam stigit till mellan 64 och 83 procent av den totala mängden skickad e-post. Spammätningar under våren har visat att den nya antispamlagen inte har fått någon omedelbar avskräckande effekt på spammare, men FBI vill att man ser långsiktigt på lagen eftersom det tar tid att samla in bevis, skriver Cnet.

Den amerikanska antispamlagen, som kallas ”Can-Spam”, förbjuder inte spam helt. Istället säger den att spammare måste följa vissa riktlinjer och respektera när reklammottagare undanber vidare utskick. Vad som däremot är olagligt är att använda ”spam-bots”, program som sprids till vanliga användares datorer och som utan datorägarens kännedom automatiskt skickar ut spam. Att använda sådana program är numera straffbart med 3-5 års fängelse i USA.

Den antispamlag som trädde i kraft i Sverige 1 april är tuffare i sina krav på överenskommelsen mellan mottagare och avsändare av reklamen. Tidigare räckte det att sluta skicka reklam när mottagaren avböjde utskicken, men nu måste företagen ha ett godkännande för att över huvud taget få skicka ut något till en presumtiv kund. Inte heller i Sverige tycks lagen dock ha fått någon omedelbar effekt.