Att skicka reklam med e-post eller sms till konsumenter som inte godkänts på förhand av mottagaren är sedan den 1 april förbjudet. Marknadsdomstolens utslag gäller därför reklam från företag som mottagaren redan har en kundrelation med och där mottagaren på förhand godkänt reklamutskick.

Marknadsdomstolen förbjuder vid vite om 400 000 kronor företagen 3-Net och 3 Call att skicka ut reklam via sms eller e-post där det inte klart och tydligt framgår att det handlar om reklam, vem avsändaren är och vad tjänsten kostar.
Bolagen 3 Call och 3-Net har samma företrädare och adress. De har skickat ut sms där det står "Hejj! Vill du sms chatt med mig?" med avsändaren "Avsändare 72399" I ett annat meddelande stod det "Är du singel? Vill du träffa någon ny?". 3-Net har skickat ut e-post med meddelanderaden "Jag heter Sara och vill chatt med dig". I själva e-postmeddelandet står det "Hejsan jag heter Sara och vill chatta med dig på mobilen. Skicka en sms med ordet SARA till nummer 72399 Hälsningar Sara". Först i slutet av meddelandet kan mottagaren i bästa fall med viss möda förstå att det handlar om reklam.

Marknadsdomstolen jämför sms- och e-postreklam med vanlig brevreklam, där tidigare domar slagit fast att en mottagare redan av kuvertet ska förstå att det handlar om reklam.

"Motsvarande bör gälla sms-meddelande och e-post. Det bör direkt av sms-meddelandet framgå att det är frågan om reklam utan att konsumenten behöver öppna meddelandet. När det gäller e-post bör det framgå av ärenderaden i e-postlådan att meddelandet är av kommersiell natur genom att det står "reklam" där eller att det framgår på annat tydligt sätt", skriver Marknadsdomstolen.

Konsumenten ska inte heller behöva läsa hela meddelandet för att se vem som är avsändare.

- Domen är viktig eftersom den slår fast att konsumenten inte ska behöva öppna ett sms eller e-postmeddelande för att få klart för sig att det är reklam. Det är en viktig princip som nu domstolen anser gäller också för elektronisk kommunikation, säger ställföreträdande KO Marianne Åbyhammar.