Roger Wallis, som är multimediaprofessor på Kungliga Tekniska Högskolan, kompositör och ledamot i upphovrättsorganisationen STIM:s styrelse, ser oligopolsituationen i musikbranschen med fyra stora skivbolag som kontrollerar hela värdekedjan och en allt striktare kontroll över hur konsumenterna får använda musiken som ett större hot än fildelning.

Samtidigt som skivbolagen stämmer sina kunder ökar klyftan mellan kompositörer och skivbolagen, enligt Roger Wallis.

- Som kompositör vill jag att min musik ska vara tillgänglig i så många distributionskanaler som möjligt och att jag får skäligt betalt, säger Roger Wallis på ett seminarium om upphovsrätt på Internetdagarna i Stockholm på tisdagen.

Men skivbolagen som kontrollerar rättigheterna vill att musiken ska finnas i en så kontrollerad miljö som möjligt. En kontroll som även drabbar artisternas kreativa möjligheter.

- En allt för strikt upphovsrätt hindrar artister från att låta sig inspireras och imitera delar av andra verk, säger Roger Wallis.

Under 80-talet varnade skivbolagen att kopiering av musik på kassetter dödade musiken.

- Det var precis tvärtom. När vänner kopierade musik åt varandra hjälpte de till att marknadsföra musiken. På samma sätt som fildelning i dag sprider musik, säger Roger Wallis.

Fildelningens positiva effekter märks bäst på livescenen som ökar med 20 procent om året i Sverige, USA och Ryssland, enligt Wallis.

- Konsumenterna hittar musiken på Kazaa och går sedan på konserter där de köper skivor direkt av artisterna, säger Roger Wallis.

Konsertverksamhetens ökade betydelse har fått skivbolagen att kräva en del av intäkterna från konserter av artisterna, enligt Roger Wallis.