Allt hårdare konkurrens på både grossist- och slutmarknaden för bredband kommer att höja bredbandspenetrationen i Sverige till rekordnivåer nästa år. Det gångna året har Teliasonera utmanats av både Song Networks och norska Telenor på grossistmarknaden för dsl-tjänster. Telenor levererar idag bredband åt Tele 2, Spray, Eurobell, Bahnhof Bredband, Glocalnet och Rix Telecom. När norrmännen i oktober skrev kontrakt med Bredbandsbolaget hävdade ledningen att Telenor kan bli en större bredbandsgrossist än Teliasonera.

- Affären är vårt potentiellt största grossistavtal för dsl-tjänster. Den visar att vi fortsätter att ge Telia en match på grossistmarknaden, säger Kjell Erik Tenold, vd för Telenor

Danskarna kliver in
I november köpte danska TDC svenska Song Networks efter en ekonomisk huggsexa med Tele 2. TDC behöver Song Networks för att kunna agera på hela den nordiska marknaden.

- Intresset är jättestort. Vi ser en väldigt kraftig tillväxt, säger Chris­ter Isacsson, ansvarig för grossist­jänsterna på Song Networks.

På den svenska bredbandsmark­naden slåss alltså nu de tidigare monopolföretagen från Norge, Sve­rige och Danmark. Kon­kur­ren­sen har resulterat i bättre villkor för bredbandsoperatörer utan eget nät och allt billigare bredband för slutkunden.

- Grossistpriserna har gått ner med 25 procent på ett år. Tidi­gare var våra marginaler väldigt små på adsl-sidan, men nu har vi en lönsam verksamhet, säger Danny Aerts, vd på Spray som har drygt 50 000 adsl-kunder.

Telia allt ödmjukare
Den virtuella bredbandsoperatören Spray köper idag grossisttjänster av Telenor och Teliasonera och Danny Aerts räknar även med att köpa kapacitet av Song Net­works i framtiden. Den hårda konkurrensen och Kon­kur­rensverkets ärenden gällande Teliasonera har givit resultat.

- Tidigare var Teliasonera väldigt arroganta. Idag har vi inga problem med dem, säger Danny Aerts.

Teliasonera kontrollerar alla telestationer och har det mest utbyggda stam­nätet, men även Song Net­works, Telenor, Tera­com, Banverket och Sven­ska Kraftnät äger rikstäckande stamnät. Från 2003 till 2004 har andelen kommuner som nås av tre eller flera stamnät ökat från 50 till 60 procent enligt Post- och telestyrelsens rapport Bred­band i Sverige 2004 som släpptes i september.

Song Networks var först ut efter Telia­so­nera att erbjuda grossisttjänster för adsl i augusti 2003. Idag har de uppgraderat 110 telestationer för sina grossisttjänster och är etablerade i ytterligare 30 stationer för rena företagstjänster.

Efter ett avtal med statliga Tera­com om att utnyttja Teracoms adsl-kapacitet på landsbygden når Song Networks 1,6 miljoner hushåll.

- Vi kan aldrig konkurrera med Telia vad gäller täckning. Istället försöker vi bygga lite smartare och lite mer kostnadseffektivt, säger Christer Isacsson på Song Net­works.

Song Networks har idag avtal med 14 bredbandsleverantörer och erbjuder tjänster på upp till 28 megabit per sekund. Vattenfall, Universal Telecom, Glocalnet och Adamo Bredband är några av kunderna. På telestationerna hyr Song Net­works enbart golvplats för sin utrustning och ett fre­kvens­område på koppartråd till hushållen.

- Vi köper så oförädlade tjänster vi kan, säger Christer Isacs­son.