Sökmotorer är viktiga för handeln och internetanvändarna föredrar generella söktermer framför mera specifika produktbeteckningar. 70 procent av alla söktermer är generiska av typen, kamera, dvd-spelare. Bara tio procent av sökningarna är rena produktbeteckningar som "Canon Powershot A85". Resterande sökorden är mera generella produktord som "Canon dv-kamera". Det visar en studie som bygger på information från 2 miljoner användare som använt de 25 vanligaste sökmotorerna i hela världen under första kvartalet 2004.

- Det är avgörande att butiker tänker på generiska sökord som en viktig del av deras strategi när de köper sponsrade länkar, säger James Lamberti, vice vd på Comscore Networks.

Bara 15 procent av online-köpen skedde under samma internetsession som själva söket. Nästa 40 procent av köpen skedde inom fem till tolv veckor efter den inledande produktsöket.