I går överlämnade regeringen förslaget till lagrådet som ska granska om det är juridiskt hållbart. Lagförslaget rör inte bara fildelning av upphovsrättsskyddade verk, utan även kopiering av musik, böcker och film samt hur skolor, bibliotek och människor med funktionshinder kan utnyttja upphovsrättsligt material. Nu talar allt för att fildelning förbjuds från och med den 1 juli 2005.

Idag är det förbjudet att dela ut filer, men sannolikt inte att ladda ner. Med den nya lagstiftningen blir det otvetydigt olagligt både att ladda ner och ladda upp. Du kommer fortfarande att få kopiera exempelvis tv-program, en köpt cd eller dvd-film för privat bruk. Däremot begränsas rätten att kopiera hela böcker.

Musik och filmer som laddats ner före den 1 juli 2005 kommer inte att vara olagligt att behålla efter att nedladdning förbjuds.

- Allt som laddats ner innan halvårsskiftet är sannolikt inte straffbart att behålla. Allt annat vore orimligt. Det är själva nedladdandet av upphovsrättsskyddat material som blir olagligt, säger Christoffer Démery, rättssakkunnig på justitiedepartementet till Internetworld.

Lagförslaget innehåller nya regler om att det blir straffbart att tillverka och sälja produkter för att knäcka kopieringsskydd. Även att förändra drm-information blir straffbart. Det handlar om böter eller fängelse upp till sex månader. Den som döms för att ha knäckt ett kopieringsskydd kan endast få böter. Att kringgå skydd för att kunna spela upp en laglig cd-skiva på en dator är fortfarande tillåtet.

- Att spela av en cd-skiva analogt till en kassett är fortfarande tillåtet, säger Christoffer Démery,
rättssakkunnig på justitiedepartementet.

Den största förändringen mellan det ursprungliga förslaget till ny upphovsrättslag och nuvarande lagförslaget är att den så kallade kassettersättningen blir lägre för återskrivbara medier som cd-rw och dvd-rw, hårddiskvideo och mp3-spelare. Det handlar om en sänkning från 0,7 öre per megabyte till 0,40 öre per megabyte.

För en dvd-spelare med en inbyggd minnesfunktion på 10 gigabyte skulle ersättningen bli 40 kronor för en på 40 gigabyte 160 kronor. För en MP3-spelare med en lagringskapacitet på 1,5 gigabyte skulle ersättningen bli 6 kr och för en på 20 GB skulle ersättningen bli 80 kronor. Samtidigt införs jämkningsregler ifall avgiften blir orimligt hög i förhållande till priset. Men det blir ingen kassettersättning på hårddiskar och vanliga datorer.

Skolor och universitet får särskilda bestämmelser som underlättar för dem att träffa avtal om att få framställa digitala kopior av upphovsrättsligt material. Enklare avtal föreslås också för vissa nyttjanden av bibliotek och för fotokopiering inom företag och myndigheter.

Den nya lagstiftningen kommer två och ett halvt år efter att Sverige varit skyldiga att införa EU-direktivet som lagen bygger på.

- Vi har jobbat som idioter. Vi hade 130 remissinstanser och många synpunkter från allmänheten. I ett normalt lagstiftningsärende brukar det vara 40 remissinstanser, säger Christoffer Démery,
rättssakkunnig på justitiedepartementet.
.