I slutet av 2004 beräknades ca 103 miljoner kineser använda internet, uppger tidningen Tehran Times som citerar en undersökning gjord av Analysys International. Det skulle innebära en 30 procentig tillväxt jämfört med förra året.

Dock pekar officiella kinesiska siffror på lägre antal internetanvänder. Enligt dessa använder ca 94 miljoner kineser internet. Hur som helst handlar det om en enorm marknad.
Vad använder kineserna internet till då? Ja, enligt Analysys växte online-spelen med 61, 1 procent förra året. 24 miljoner kineser spelar online-spel. Spelmarknaden uppges vara värd ca 434 miljoner dollar.

Ett svenskt företag som jobbar för att slå mynt av kinesernas spelintresse är Daydream Software som nyligen lanserat mobiltelefonspelet BotFighters. Enligt företaget har man efter knappt tre månader ca 10 000 spelare i huvudstaden Beijing.
– Vi hoppas nu på en snabb expansion för BotFighters på den kinesiska marknaden. Vi tror också att framgången för BotFighters kommer att bereda väg för Daydream att lansera även andra spel genom China Mobile som har åtta miljoner kunder bara i Beijing, säger Håkan Persson, vd, om framtiden.
BotFighters spelas med hjälp av mobiltelefonen och mobil positionering så att man ser var motspelarna befinner sig i den verkliga världen.
Hur mycket Daydream tjänat på spelet är okänt, dock uppger Persson att Daydream får betalt för en del av de SMS som kan skickas via spelet, liksom en uppstartsavgift för nya spelare.

Nu är inte allt frid och fröjd i internet-kina. Politisk oro för vad internet-revolutionen kan föra med sig i fråga om utländskt påverkan har inneburit att myndigheterna stäng igen internet-caféer och på olika sätt begränsat tillgängligheten till internet, liksom infört noggrann övervakning av vad som utspelas på internet, uppger bland annat konsultföretaget Open Flows.