Internet byggdes av ingenjörer, och fortsatt är nördarna, ofta från tekniska högskolor, stjärnorna på webbhimlen. De som kan programmera och utveckla tekniska lösningar är ofta väl sedda på konferenser och i olika redaktionella miljöer.

Det är såklart utmärkt. Jag är själv ingenjör och är övertygad om att tekniskt kunnande fortsatt kommer att vara helt avgörande för framgång. Den som inte begriper hur våra datorer och våra tekniska system fungerar kommer att fatta sämre beslut och vara en sämre beställare av nya tjänster. Punkt.

Men vi är också på väg in på en ny bana. En bana där tekniken bara är en del av pusslet. En bana där det ingenjörsmässiga är verktyget, men som inte alls ger oss en bild av ritningen, kartan eller målet.

Jag tror att de bästa lösningarna och idéerna troligen kommer att komma lika gärna från läkarstudenterna vid Karolinska Insitutet, från mattelärarna som pluggar på Lärarhögskolan i Linköping eller Ersta Sköndals Högskola, där socionomerna utbildar sig.

Facebook är givetvis en fantastisk teknisk lösning. Men det stora är inte tekniken, utan insikten om hur våra nätverk ser ut.

Twitter handlar i ganska liten utsträckning om den databas och det gränssnitt som ligger till grund för tjänsten. Snarare är det en plattform som visat sig komplettera vårt språk och vår mänskliga kommunikation på ett begåvat sätt.

Jag tror att många av de nya, spännande entreprenörerna kommer att komma från helt andra utbildningar och med andra bakgrunder, eftersom tekniken idag faktiskt inte är något som lämnas åt ingenjörer bara att utveckla.

Idag har väldigt många en grundläggande förståelse för webbens logik. Att då koppla den till kunskap om beteendevetande, lärande, omvård eller något annat icke-tekniskt gör att ett plus ett plötsligt kan bli både tre, fyra eller fem.

Jag tror det finns några konkreta saker som kan göra att denna utveckling kan accelerera. För dig som har ett företag eller leder en verksamhet idag: se till att anställa olika former av kompetenser, som kan se problemen på nya sätt. Olika perspektiv hos dina medarbetare ger bättre lösningar.

För dig som vill dra igång ett företag eller ett nytt projekt: gör det inte bara med dina polare som läst samma sak. Se till att umgås och hitta personer med andra bakgrunder, andra utbildningar. Då kommer ni att se fler lösningar än tidigare.

Och för er som möjligen har ansvar för att stimulera andra att starta företag (här tänker jag mig universitet, inkubatorer och kanske en och annan näringslivsutvecklare): se till att världar möts, att lärarutbildningen ligger bredvid ingenjörsutbildnigen, att läkarstudenterna har sina studentfester samtidigt som civilingenjörerna. Rent fysiskt.

Då tror jag att de många goda idéer som just nu ligger och gror hos lärare, psykologer, ekonomer och jurister kan få fart om de sätts i händerna på begåvade ingenjörer.

Go go.


Magnus Höij är chefredaktör på Internetworld. På Twitter är han @magnushoij.