– Det finns en möjlighet för storföretag att engagera sig i bloggvärlden. Först och främst som lyssnare, säger Andy Cooper till nyhetstjänsten ClickZ News.

Enligt honom är marknadskonversationen som förs via bloggarna guld värd för företagen. Särskilt gäller det i krissituationer - vilket kan vara allt från en missnöjd kund till större saker.

För att effektivt kommunicera i bloggvärlden krävs först och främst att någon lyssnar till vad som sägs där. Flera svenska omvärldsbevakare som Observer och Agent25 erbjuder bloggbevakning till företag.

Hos företagen måste det också finnas en beredskap för hur man agerar om något problem skulle uppstå. Cooper rekommenderar att företaget tidigt identifierar bloggare som gillar företagets produkter, för att i händelse av kris ha en upparbetad relation att falla tillbaka på.