De nya reglerna skulle innebära att även en blockerad följare skulle bli kvar som följare. I praktiken innebar det ingen drastisk skillnad, eftersom blockerade användare tidigare kunde logga ut från Twitter, manuellt gå till profilen och där läsa inläggen.

Däremot skulle riktade meddelanden från den som hade blivit blockerad inte synas för mottagaren. Funktionen kan närmast beskrivas som en hjälp att ignorera en viss användare.

Men många reagerade ändå och menade att det skulle bli svårare att hålla trakasserande användare på avstånd. Att den man blockerade slängdes ut innebar åtminstone att de behövde anstränga sig.

Bara timmar efter att förändringen blev känd stod det klart att Twitter tog kritiken på allvar. Förändringen stoppas och även i fortsättningen kommer den man blockerar att hindras från att följa ens flöde.

– Vi vill aldrig införa funktioner om de gör att användarna känner sig mindre säkra, skriver produktchefen Michael Sippey på Twitters officiella blogg.

Även från den blockade användarens perspektiv kommer det alltså se ut som förr – det kommer framgå att man har blivit blockerad.

– Vi tycker inte att det är idealiskt, mycket på grund av den vedergällning från blockerade användare (och ibland deras vänner) som ofta inträffar. Många användare oroar sig lika mycket för vedergällningen efter blockeringen som för trakasserierna innan, fortsätter han.

Michael Sippey skriver vidare att Twitter nu kommer leta efter nya sätt att skydda användare från trakasserier.