Internetannonsering i allmänhet och sökordsannonsering i synnerhet ökar och det på en annonsmarknad som växer. All internetannonsering omsatte 1 254 miljoner kronor under 2004. Vilket är mer än vad gratistidningarna har i reklamintäkter. All annonsering motsvarar 25 miljarder kronor.

Den största annonskategorin på internet förra året var eftertextannonser som omsatte 625 miljoner kronor. Eftertextannonsernas omsättning har ökat med 6 procent på ett år. Bannerannonser och samarbeten som värderas till 558 miljoner kronor hade en tillväxt på 24 procent. Trots den våldsamma tillväxten hos sökordsannonsering under 2004 omsätter den bara 71 miljoner kronor.