Adsl2+ kommer dessutom att successivt att installeras där Telenors grossistkunder efterfrågar en snabbare tjänst. Telenor har grossistavtal med Tele2, Bredbandsbolaget, Glocalnet, Spray, Tiscali, Rix Telecom, Labs 2 och Eurobell. Dessa företag använder Telenors landstäckande nät till att sälja bredband till sina slutkunder.

- Eftersom vi har ett bättre erbjudande än Teliasonera och verkligen vill leverera till våra kunder så väljer alltid bredbandsleverantörerna våra grossisttjänster framför Telia när vi kan leverera, säger Jonas Bengtsson, strategidirektör hos Telenor.

Telenor vill inte avslöja planerna för en framtida utbyggnad, men där deras grossistkunder tror på lönsamhet vill Telenor bygga ut adsl-kapaciteten, enligt Jonas Bengtsson.

Jonas Bengtsson tror att dsl-tekniken kommer att få en längre livstid än aktörerna tidigare trodde.

- Teknikutvecklingen inom dsl-tekniken är otrolig. Dsl-tekniken kommer att klara väldigt avancerade realtidstjänster i framtiden, säger Jonas Bengtsson.

Telenor har skapat en verklig konkurrens på grossistmarknaden i Sverige genoma att utmana det gamla monopolet Teliasonera.

- Den snabba utbyggnadstakten och grossistavtalen med många av de största internetleverantörerna har resulterat i ökad konkurrens på den svenska adsl-marknaden. Det har redan kommit till nytta för konsumenterna i form av snabbare uppkoppling och lägre priser, säger Kjell Erik Tenold, vd på Telenor.