Ibolya Maricic vid Växjö universitet har studerat konfliktmönster på två engelskspråkiga forum på nätet. Den ursprungliga tanken var att hon skulle analysera artighetsord i engelska, men trots att hon studerade ett forum om klassisk musik och senare ett journalistforum insåg hon snart att det snarare handlade om oartighet än artighet.

- Jag blev överraskad av tonen och personangreppen. Mediet i sig spelar en stor roll i att det uppstår konflikter, säger Ibolya Maricic.

Bristen på kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall gör att det lätt uppstår missförstånd och att verbala konflikter uppstår. Både i musikforumet med moderator och journalistforumet utan moderator övergick ofta sakdiskussioner i direkta personangrepp.

- Moderatorn hade en viss dämpande effekt, men inte mycket, säger Ibolya Maricic.

Andra deltagare i diskussionerna kunde dock bryta konflikter genom att diskret byta ämne utan att den ursprungliga sakfrågan var löst, men en tidigare konflikt följer lätt med in i den nya diskussionen.

- Det finns alltid provokatörer som slänger in provokativa ämnen som genus eller religion i neutrala diskussioner. Ibland angriper provokatören hela gruppen som diskuterar, säger Ibolya Maricic.

Det bästa sättet att undvika konflikter är att ignorera provokatören, men det verkar svårt att låta bli, enligt Ibolya Mericic.