Myndigheter världen över börjar nu ta ställning till huruvida bitcoin ska ses som en valuta eller inte. Bland annat har Korea har ogiltigförklarat internetvalutan och Skatteverket håller på att utreda om handel med bitcoin ska momsbeläggas.

Nu meddelar norska skatteverket att de efter en utredning kommit fram till beslutet att bitcoin inte ska definieras som en vanlig valuta. Innehav av bitcoin kommer istället att ses som en kapitaltillgång och beskattas därefter, rapporterar Bloomberg.

LÄS MER: Bitcoin - så funkar det