Trots kampanjerna mot fildelare laddar 41 procent av ungdomarna i åldrarna 15 till 25 år ner mer musik utan att betala för den idag än för ett år sedan. I mellersta Norrland är siffran 47 procent, enligt Lunarstorms attitydundersökning Äger duger suger som gjort bland 3577 slumpmässigt utvalda Lunarstorm-medlemmar i februari och mars i år.

Samtidigt som fildelningen ökar köper allt fler ungdomar nedladdningsbar musik i år i jämförelse med förra året. I åldersgruppen 15 till 18 år köper nästan hälften downloads, och var femte uppger att de köper fler i idag än vad de gjorde förra året. Motsvarande siffror för åldersgruppen 19 till 21 år är 23 procent respektive åtta procent. Sämst att anamma det nya sättet att köpa musik på är 22 till 25-åringarna där endast var tionde handlar downloads och bara sex procent köper fler sådana i dag.

- Det är tydligt att format blir mindre viktigt och att det är tonåringarna som driver utvecklingen. Med en musikfil kan man lyssna på sina låtar i mobilen, i mp3-spelaren, på datorn och i stereon. Unga prioriterar tveklöst mobilitet framför en bågnande cd-hylla hemma på rummet, säger Johan Forsberg, informationschef Lunarstorm.

Drygt en tredjedel av ungdomarna i Sverige köper förre cd-skivor idag än för ett år sedan. De som dragit ned mest på skivinköpen är dock Smålänningarna där hälften köper mindre skivor idag jämfört med förra året. De som ökat sina musikutlägg mest är stockholmskillarna där en fjärdedel handlar mer skivor idag jämfört med förra året.