Hela 42 procent av svenskarna eller 2,8 miljoner personer hade bredband i hemmet under årets första kvartal, enligt Mediavision. Och ökningen är störst bland de över 54 år där 25 procent fler har bredband idag i jämförelse med första kvartalet 2004.

En fast bredbandsuppkoppling är idag vanligare än uppringt internet. Fortfarande har storstadsbor och yngre bredband i större utsträckning än äldre på landsbygden, men i takt med tillväxten minskar skillnaderna, enligt Mediavision.