Vad ska man tänka på när man väljer namn på sin app eller webbtjänst? Vi ställde frågan till Christopher Büller, jurist och expert på immaterialrätt på advokatbyrån DLA Nordic.

1. Beskrivande eller särskiljande namn? Ett beskrivande namn gör att kunden snabbt får en uppfattning om appens innehåll eller användningsområde. Det kan vara framgångsrikt, men risken är att andra väljer samma eller snarlika namn till sina appar och att det därför blir svårt för kunderna skilja apparna åt.

Ett exempel på beskrivande namn är det stora antal appar vars namn alla är någon variant på “flashlight”. Sådana namn gör att användaren snabbt förstår vilken typ av app det rör sig om, men är omöjliga att varumärkesskydda utan någon form av tillägg. Det innebär också att du med ett sådant direkt beskrivande namn inte riskerar att inkräkta på någon annans skyddade varumärke.

2. Är namnet fritt att använda? Använder man ett registrerat varumärke eller ett namn som är förväxlingsbart med ett registrerat varumärke riskerar man att begå varumärkesintrång. Det kan leda till skadestånd och, i värsta fall, böter och fängelse. Dessutom kan bolaget som tillhandahåller marknadsplatsen besluta att du inte längre får tillhandahålla appar via deras marknadsplats.

Det finns sätt att undersöka om namnet du planerar att använda redan är registrerat. På Patent- och registreringsverkets hemsida kan du söka i den svenska varumärkesdatabasen. I databasen TMview kan du söka efter europeiska varumärken. Det amerikanska patentverket har en motsvarande sökmotor för varumärken som är skyddade i USA.

Dessutom finns nationella myndigheter i andra länder som kan ha sina egna databaser. Det är tidskrävande att använda databaser som omfattar hela världen, men dessa räcker en bra bit på vägen. Man kan också vända sig till en advokatbyrå eller en varumärkesexpert och beställa en mer grundlig genomgång, men som nystartad apptillverkare har man sällan några enorma resurser att spela med.

3. Varumärkesskydd? Överväg att registrera namnet som ett varumärke för att hindra andra från att använda identiska eller förväxlingsbara namn på sina appar. Överväg också var appen ska marknadsföras och därmed på vilka marknader den ska skyddas. Planerar man att sälja kringprodukter eller koppla appen till andra varor och tjänster kan det vara bra att registrera namnet även i förhållande till dessa varor och tjänster.

Om man väljer ett särskiljande namn så måste man nästan registrera det för att undvika att en konkurrent hinner först, åtminstone på de marknader där man är aktiv. Även om du har registrerat ditt varumärke i Sverige så kan man i regel inte hindra någon från att använda det i till exempel Danmark.

Därför måste man tänka efter vilka som är ens huvudmarknader. Når du ut globalt, till exempel genom App Store eller Google Play så kan man nå ut globalt, men det kanske inte finns behov av att registrera varumärket i mer än EU och i USA. Frågan man måste ställa sig är: Vad händer om någon annan börjar använda ett liknande namn? Vore det kostsamt för mig? 

Man kan göra sin ansökan via ett juridiskt ombud, till varierande priser. Men man kommer ganska långt genom att prata med patent- och registreringsverket själv. Däremot kan det vara bra att stämma av med en varumärkesexpert innan så man inte missar något uppenbart i sin ansökan.

4. Strategi för tvist? Utan en genomtänkt strategi och en åtgärdsplan är varumärkesskyddet inte mycket värt. Man bör därför överväga vilka åtgärder man är beredd att ta om någon annan börjar använda ens namn.
Ofta kommer man långt genom att bara kontakta motparten och säga “det här varumärket har jag registrerat och ni använder ett liknande.” Motparten vet kanske inte ens att du har skyddat namnet.

Marknadsplatser som App Store och Google Play har speciella formulär där du kan anmäla appen. Fyller du i dem så tar Apple eller Google den första kontakten, vilket ofta är effektivt. Först om motparten inte viker sig kan man diskutera vad man ska göra, men sådana ärenden går sällan till domstol.

5. Pr vid tvist? Det är vanligt att information om tvister sprids via sociala medier och att inblandade parter, även om de juridiskt har rätt, pr-mässigt skadas av att vidta åtgärder. Det är därför mycket viktigt att man överväger eventuella pr-mässiga fördelar och risker samt hur dessa ska hanteras, innan man väljer att vidta åtgärder.

Det finns fall där man måste ta till åtgärder. Om någon använder ditt särskiljande namn för att lansera en snarlik eller identisk tjänst så bör man absolut fundera över det. Risken är att du förlorar allt du har investerat. Men tänk vilken ton du håller. Ofta är man personligt och emotionellt involverad, vilket kan leda till att man går ut med för hårda ord.

Frågan man måste ställa sig är: Kan jag stå för det här om det publiceras på nätet i morgon? Med en sådan säkerhetsventil kommer man långt.