Webbundersökningen Bloggsverige 1,0 har kartlagt svenska bloggläsare. Nästa två tredjedelar av bloggläsarna är män och en lika stor andel är i åldrarna 21 till 35 år. Vanligaste svaret varför de läser bloggar är "Få fler synvinklar på nyheter" och att bloggarna är mer personliga än vanliga medier.

- Det är tydligt att bloggen fyller ett tomrum i medielandskapet för både bloggskribenter och bloggläsare. Man upplever att det finns ett behov av alternativa röster i samhällsdebatten och att man för första gången på ett enkelt sätt kan påverka andra människor via nätet, skriver rapportförfattaren och bloggaren Hans Kullin.

Inom bloggsfären läser bloggarna helt klart varandras bloggar. Tre av fem bloggläsare har en egen blogg. 39 procent läser 1 till 5 bloggar om dagen och 28 procent läser mellan 6 och 10 bloggar om dagen. Elva procent läser mer än 26 bloggar om dagen.

Den manliga dominansen är också stor bland de som driver egna bloggar. Hela 60 procent är män. Fyra av fem bloggare har börjat blogga för att de gillar att skriva. Nästan en fjärdedel bloggar för att få kontakt med andra och 21,5 procent bloggar för att påverka andra.

Bloggsfären har ofta beskrivits som högerdominerad. Men Bloggsverige 1,0 visar att det bara delvis är sant. Bland bloggläsarna som inte har en egen blogg är den borgliga dominansen stor. Hela 62 procent skulle rösta borgligt och 37 procent väljer moderaterna om man räknar bort osäkra väljare och röstskolkare.

Bland de som själva driver bloggar skulle 53 procent rösta borgligt medan 47 procent skulle rösta på vänsterpartier. Bland kvinnliga bloggare skulle 55 procent rösta på s, v, mp och fi.

Hälften av bloggläsarna läser bloggar fyra timmar i veckan, vilket är mer än svensken spenderar på dagstidningar.

Undersökningen bygger på en webbenkät bland 600 bloggläsare som gjordes via Survey Monkey och som marknadsfördes på ett antal bloggar.