Sydsvenska Dagbladet AB köper en del av Manolo.se och bildar det nya aktiebolaget Manolo AB tillsammans med modebloggens grundare Tomas de Souza och kommunikationsbyrån Jeffery och Edling.

Manolo.se fortsätter att vara en fristående sajt och Sydsvenskan och Manolo kommer inte att
kopplas ihop, varken redaktionellt eller som varumärken. För sydsvenskan handlar det framförallt om att kunna erbjuda annonsörer en attraktiv målgrupp på riksnivå.

- Det är en köpstark målgrupp som också är mycket aktiv och delaktig på bloggen, säger Jenny Holmstedt, affärsutvecklare på Sydsvenskan. Det är också lätt att göra annonsörena delaktiga på Manolo.se. Om man till exempel annonserar för en klädbutik upplevs det av besökarna som en del av nyttan med sajten, förklarar hon.

För Manolo.se innebär köpet, enlig Jenny Holmstedt som blir styrelseordförande i Manolo AB, tillgång till större resurser i form av Sydsvenskans tekniska kompetens, säljstyrka och ramavtal.

Läs även: