- Cookien sänds ut utan att sajtägarna känner till det. Många sajter som ansluter sig är i övrigt fria från cookies och saknar därmed information om sådana. Google har därför per automatik gjort sajtägare till lagbrytare, säger Fulton Yancy på webbstastikföretaget Websidestory.

Enligt Fulton Yancy finns det risk att spridningen av Googles permanenta cookie leder till att fler användare slutar att tillåta cookies vilket leder till ökat bortfall i alla statistikmätningar. Eftersom cookies dessutom är en förutsättning för många funktioner inom exempelvis e-handel är det enligt Fulton Yancy viktigt att spela med öppna kort så att inte förtroendet för cookies urholkas.

Informationen i den omdiskuterade kakan består av en lång kodsträng som sparas på användarnas datorer till 2038 - ett årtal som känns igen från kakan Googles sökverktyg skapar. Ingen utom Google vet hur informationen egentligen ska tolkas och därmed vet ingen annan heller vilken information Google egentligen samlar in.

- Den här kritiken beror i grund och botten på att vi går ut med vår produkt gratis, säger Johan Kinnander, nordenchef på Google.
- Det rör om i analysindustrin eftersom de andra tar bra betalt. Vi gör ingenting som de andra inte gör och det står i avtalet som kunderna ingår vad de tackar ja till, fortsätter han.

Fulton Yancy säger till Internetworld:
- Det står nog mer i avtalet nu än innan min kritik, mer än så vill jag inte säga.

It-journalisten Urban Lindstedt ser allvarligt på det faktum att Google skickar ut cookies i de anslutna sajternas namn utan att dessa vet något om vilken information kakorna faktiskt innehåller och skriver i sin blogg Uppkopplat:

”Google kommer i kraft av sin storlek och centrala position på nätet att få en kontrollmakt som får det gamla Östtyskland att framstå som rena Sörgårdsidyllen.”