Det är riskkapitalbolaget Creandum som lanserat tjänsten Bitcoin Database, en öppen databas över företag med koppling till det ständigt växande bitcoin-fenomenet.

Mannen bakom projektet är Joel Eriksson Enquist, associate på Creandum med särskilt ansvar för bitcoin-investeringar. Projektet växte fram ur hans egna försök att få en överblick över bitcoin-världen.

– Det händer extremt mycket på det här området nu och bitcoin är verkligen ett globalt fenomen. Som investerare måste vi ha koll för att hitta intressanta företag att satsa på, säger Joel Eriksson Enquist.

Tillsammans med bitcoin-entreprenören Ludvig Öberg ägnade han hösten åt att sammanställa all publik information som gick att hitta om drygt 300 startups med fokus på bitcoin. Databasen finns tillgänglig för vem som helst på http://bitcoin.knackhq.com/btcdb. Den som vill kan även lägga till ny information i databasen.

– För den entreprenör som funderar vilka möjligheter som finns i bitcoin är det bra med en sån här överblick, som säger någonting om var möjligheterna finns och var det händer saker, säger Joel Eriksson Enquist.

Förlagan till tjänsten är sajten Techcrunchs företagsdatabas Crunchbase. Liksom den är Creandums bitcoin-databas fri för vem som helst att redigera. Med hjälp av underlaget hoppas Joel Eriksson Enquist kunna utläsa trender och hitta områden med outforskad potential.

– Förhoppningen är att tjänsten uppdateras kontinuerligt och att felmarginalen rättas av den stora massan.


En mycket stor andel av de Bitcoin-startups som finns listade i databasen har sin hemvist i USA. Grafik: Creandum

I researcharbetet var det mycket som förvånade Joel Eriksson Enquist. Inte minst påhittigheten i många av de bitcoin-relaterade projekt som pågår runt om i världen.

– Det var fascinerande att se så många väldigt specifika implementeringar av bitcoin, på områden som jag själv inte tänkt på. Till exempel hittade jag ett företag vars tjänst gör det möjligt att spela om bitcoin i datorspel som Counterstrike [företaget Leetcoin], säger han.

Drygt 85% av alla riskkapitalinvesteringar i bitcoin-startups har gjorts i USA, enligt Creandum. Grafik: Creandum

Han förvånades också över hur många exchanges, alltså marknadsplatser där användare kan köpa och sälja bitcoin, som finns världen över. Av de mer än 300 företag som finns listade i databasen hör en dryg tredjedel till den kategorin.

– Där tror jag att vi går mot någon form av konsolidering. Med tiden kommer varumärke och snabbhet bli hygienfaktorer. Då kommer den marknadsplats som har störst volym att kunna erbjuda bäst priser, vilket talar för en eller ett litet antal exchanges på lång sikt.

– För att bitcoin ska fungera på sikt behövs fler tjänster som får folk att betrakta valutan som ett betalningsmedel snarare än ett investeringsobjekt, säger Joel Eriksson Enquist.

Creandum letar nu aktivt efter investeringar i bitcoin-företag, trots att det är långt ifrån säkert att den digitala valutan går en ljus framtid till mötes. Diskussioner pågår med flera startups på området, men Joel Eriksson Enquist vill inte avslöja några namn.

– Det som är roligt med bubblor är att man vet aldrig om något varit en bubbla förrän efteråt. Men klart är att det finns smidighetsfaktorer och fördelar med bitcoin som talar för att valutan har en framtid. Om det blir en massmarknadsprodukt är för tidigt att säga, jag tro det kommer visa sig inom de närmaste två åren, men det är en så spännande trend att vi inte kan låta den gå obemärkt förbi, säger han.

Fakta

I Creandums bitcoin-databas finns mer än 300 startups vars affärsidé kretsar kring bitcoin listade.

Målet med tjänsten är att skapa en överblickbar “karta” över bitcoin-ekosystemet, som ett verktyg för både investerare och andra entreprenörer.

Databasen finns på http://bitcoin.knackhq.com/btcdb och är öppen för vem som helst att redigera.