Av: Robert Nyman

Detta baseras på användandet av ett så kallat XmlHttpRequest-objekt, en teknik som Microsoft introducerade redan i Internet Explorer 5.0 och som även har funnits ett par år i andra webbläsare. Skälet till dess nyvunna popularitet verkar vara dels att det enkla namnet Ajax myntades för cirka ett år sedan för att beskriva tekniken. Dels att det har kommit ett antal webbaserade tjänster på sistone som använder det.
Att som med Ajax göra små operationer på en webbsida ger användaren intrycket av att jobba i en applikation på sajten, istället för att ladda om en helt ny sida bara för att exempelvis uppdatera en snutt text. Effekten blir att man kan göra webbplatsen snabbare och lättare att använda, samtidigt som mängden data som behöver skickas markant minskar.

Så långt allt bra. Problemet är tyvärr att många webbplatser verkar utvecklas med Ajax enbart för att det är tekniskt möjligt, inte för att det skulle höja användarupplevelsen. Ofta innebär det också att webbutvecklaren totalt försakar viktiga kriterier såsom användbarhet och tillgänglighet.

Som jag ser det är det en självklarhet att framåt- och bakåtknapparna verkligen går att använda i webbläsaren och att det skall gå att sätta ett bokmärke vid det aktuella innehållet på en sida, även efter att ett eller flera Ajax-anrop har skett. Lika självklart är det att webbplatsen ska fungera lika bra utan javaskript. Men oftast fungerar inget av detta på en Ajax-baserad sajt.

Framför allt användandet av javaskript, som är en av grundstenarna i Ajax, är ofta ett stort hot mot webbplatsers tillgänglighet. Orsaken är att javaskript används på ett sådant sätt att det förutsätter att alla besökarna har javaskript aktiverat, vilket inte är fallet.

Det kan bero på att man använder olika webbläsare, olika skärmläsare eller att exempelvis en intern företagspolicy ser till att javaskript är avaktiverat.

God sed för alla webblösningar är att alltid applicera javaskript från en extern javaskript-fil, inte direkt i html-elementens kod, och bara på element som har ett inbyggt beteende för kommunikation, exempelvis länkar och formulärknappar. Detta ger en bra grund för att implementera tillgängliga Ajax-lösningar.

Använd gärna Ajax, men gör det där det är motiverat och förhöjer upplevelsen av webbplatsen. Tänk på tillgänglighet och användbarhet. Gör de lösningar som använder Ajax tillgängliga för så många som möjligt!

Robert Nyman arbetar med webbutveckling på Know IT och skriver sina personliga åsikter på www.robertnyman.com

Läs mer på Internetworlds temasida om användbarhet.