- Vi vill hålla hög fart. Så har det alltid varit med Eastpoint, säger Eastpoints vd Mattias Kaneteg.

Bakgrunden till Eastpoints börsnotering är att man vill satsa ytterligare på utländska marknader, främst Norge och Polen, men även USA. Och då behövs pengar till uppköp och marknadsföring.

Eastpoint etablerade sig i Norge genom uppköp av det svenska-norska webbhotellet Scandic Hosting Group tidigare i år och vill nu satsa ännu mer på den nya marknaden.

- Norge är nummer ett. Vi ska bli störst där. Sedan går vi in i Polen i höst, säger Mattias Kaneteg.

Noteringen sker genom en så kallat apportemission där företaget Getupdated formellt köper Eastpoint med sina egna aktier. De nuvarande ägarna av Eastpoint kommer att få 90 procent av det sammanslagna bolaget. Och Getupdated får 10 procent. Tillvägagångssättet innebär skattemässiga fördelar. Mattias Kaneteg äger 53 procent av Eastpoint och kommer fortfarande vara majoritetsägare och vd i det nya bolaget Getupdated, som sedan kommer att döpas om till Eastpoint.

Bolagsstämma hålls i juni och då ska allt vara klart med börsnoteringen, berättar Mattias Kaneteg.

Under första kvartalet 2006 omsatte Eastpoint cirka 13,8 miljoner kronor och hade ett resultat efter skatt 1,2 miljoner.