EMI Musics vinst före skatt ökade med 13 procent till 2,18 miljarder kronor för räkenskapsåret som slutade den 31 mars. Omsättningen på digitalförsäljning fördubblades till 1,5 miljarder kronor. EMI gav bland annat ut Coldplays album X & Y som sålde bästa av alla digitala utgåvor i USA under 2005.

- EMI har gjort betydlgit bättre ifrån sig än skivindustrin i stort och vunnit marknadsandelar, sade Eric Nicoli, ordförande för EMI.