Marie Sjölinder vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har undersökt hur äldre användare söker information i tre olika digitala informationsmiljöer: ett textbaserat datorgränssnitt, ett visuellt tredimensionellt datorgränssnitt samt ett mobiltelefongränssnitt. Sämre minne gör att de äldre har svårt att navigera genom stora informationsmängder.

- De äldre har svårare att hitta det de letar efter. De har också svårare att samanställa information från flera ställen, säger Marie Sjölinder vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet till Internetworld.

I de olika studierna har hon studerat åldersskillnader i användande samt hur den åldersrelaterade förändringen av vår informationsbearbetning påverkar användandet av olika typer av gränssnitt.

- Tredimensionella miljöer kan vara bra för äldre, men de kan också vara svåra att använda. Äldre får behållning av bilder och när verkliga miljöer efterliknas eftersom det ger en större upplevelse för människor som kan ha svårt att lämna sina hem. Å sidan kan dessa miljöer innehålla mycket information med svårhanterad navigering och interaktion, säger hon.

De äldre skulle vinna mycket på ett personaliserat sökresultat där sajterna eller sökmotorerna lärt känna besökarna så att de kan presentera ett mer avgränsat och relevant resultat, enligt Marie Sjölander.

- Det är bra om informationen vid exempelvis en bokning kan delas upp i tydliga steg, säger Marie Sjölander.

Men att skapa helt egna sajter för äldre tror hon inte på, eftersom hon tvivlar på att de äldre skulle vilja använda särskilda seniorsajter. Även om den äldre försöksgruppen hade svårigheter att hitta informationen i testerna var de mycket entusiastiska och tålmodiga inför uppgifterna, enligt Marie Sjölander.

- De var särskilt positiva till mobila tjänster, säger Marie Sjölander.