Svenska Fishbrain har, sedan lanseringen i mars förra året, blivit världens snabbast växande app för sportfiske. Appen, som kombinerar lifelogging och sociala medier, har tidigare uppmärksammats av Internetworld och lockat ett flertal investerare, bland annat Industrifonden som i höstas gick in med fem miljoner kronor i bolaget. Med hjälp av de pengarna vill bolaget nå hela fem miljoner registrerade användare inom de kommande tre åren, ett högt mål med tanke på de 160 000 användare Fishbrain har idag.

Majoriteten av tjänstens befintliga användarna befinner sig i USA, och med hjälp av nya samarbetspartners där hoppas bolaget få till en ytterligare en skjuts på den amerikanska marknaden.

– Det finns 40 miljoner sportfiskare i USA och hittills har vi bara skrapat på ytan vad gäller antalet användare. Under 2014 är målet att Fishbrain ska etablera sig som den största sportfiskeappen på den amerikanska marknaden, säger vd Johan Attby på telefon från Washington D.C.

En av delarna i Fishbrains affärsmodell är att sälja den data som genereras av användarna, till exempel vilka fiskevatten som ger mest fångst, vilka fiskearter som fångas mest och vilken utrustning som används av fiskarna. Ett flertal stora fiske- och miljöorganisationer i USA så som ASA (American Sportfishing Association) och NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) har visat intresse för den svenska startupen. Men enligt Johan Attby är syftet med hans USA-besök inte att skaffa fler investerare eller att göra en snabb exit.

– Det är crosspromotion det handlar om, vårt fokus är att hitta sätt att bli riktigt stora. Vi är fortfarande ett litet bolag och har ingen egen marknadsföringsbudget att tala om, men det finns ett ömsesidigt intresse med de här organisationerna att nå ut till fler användare eftersom det innebär större mängder data som de har nytta av i sina verksamheter.

Fishbrain har fått ett flertal förfrågningar från företag om att driva deras tjänst under företagets namn, något de bestämt tackat nej till. Att organisationerna som eventuellt kommer samarbeta med Fishbrain skulle använda datan för att skapa en konkurrerande tjänst ser Johan Attby inte som ett speciellt troligt scenario. Men han påpekar att även i en smalt nischad bransch som sportfiske finns det en risk för konkurrens.

– Det går snabbt i mobilvärlden och det är klart att vi skulle få det tufft mot en konkurrerande startup från USA med mer kapital och större team än vad vi har. Därför är det viktigt att knyta partnerskap med relevanta aktörer, men först och främst tror jag vi kommer att se en ökad spridning genom att vi ständigt förbättrar vår produkt och ligger i framkant.

Om det finns planer på att flytta bolaget till USA är Johan Attby förtegen om, men om det skulle ske i framtiden vill han ändå att verksamheten delvis ska vara förankrad i Sverige.

– Vi har ännu inte bestämt något, men det finns förstås fördelar att befinna sig nära den marknad man främst verkar i och kunna lägga örat på rälsen. Samtidigt är det få som är så duktiga som svenska utvecklare, jag ser gärna att vi behåller utvecklingen i Sverige.