UNHCR är FN:s flyktingorgan. När organsationen skulle bygga en sajt för insamlingar till bland annat Syrien tog man byrån Rabash till hjälp. Här kan du följa design- och utvecklingsprocessen steg för steg.

1. Style tile


Klicka på bilderna för att se dem i större format

Vi definierar färg, typografi och vissa grafiska element i så kallade style tiles för att kunna få respons av kunden innan vi börjar med skissarbetet. Här har vi utgått från varianter på FN:s blåa färg och lagt till färger som passar ihop med bildmaterialet från UNHCR:s flyktingläger.

2. Style tile 2

Den gröna färgen är en extra accentfärg som används för att uppmana till handling, framförallt för att ge en gåva. Infografiken är en viktig del av webbplatsen, för att visualisera UNHCR:s arbete och vad det får för resultat.

I den andra style tilen har bland annat den gröna färgen använts mer konsekvent för att uppmana till handling och typsnittet för rubriker blivit mer nyhetsaktigt.

3. Prototyp 1

Mycket av upplägget i den först prototypen för mobil och desktop följde med till den färdiga webbplatsen. Fokus ligger på att skapa engagemang och samla in pengar, men det finns även information om UNHCR:s arbete i världen för de som vill fördjupa sig. Menyvalen är få, för att fungera på både mobil och desktop.

Vad som får störst utrymme på sidan beror på vilka insamlingar som är aktuella för tillfället, så översta delen och de mindre puffarna är flexibla.

Läs även: "Vi är särskilt nöjda med det responsiva"

4. Prototyp 2

I den sista prototypen har formuläret för att bli månadsgivare fått ta stor plats, medan nyhetsbrevsanmälan flyttats ner. Längst upp finns ett litet formulär för att ge en enskild gåva, för att sänka tröskeln ytterligare för besökaren att bidra. De olika puffarna för nyheter och kampanjer har blivit ännu mer flexibla, så att Sverige för UNHCR själva kan ändra puffarnas storlekar och antal.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Jobbar du på en webbyrå? Är ni extra stolta över en sajt ni byggt? Hör av er till oss på internetworld@idg.se så får ni visa upp er i artikelserien “så gjorde vi” - med hela Internetsverige som publik!