En grupp forskare vid University of Manitoba i kanadensiska Winnipeg säger sig kunna påvisa att nättroll som grupp uppvisar starka drag av sadism och psykopati.

I studien tillfrågades 1215 personer om sitt beteende på nätet. Av dem uppgav 5,6 procent att de tyckte om att “trolla”, det vill säga att bete sig lögnaktigt, manipulativt eller störande utan annat uppenbart syfte än för sitt eget nöjes skull.

De personerna gav markant högre utslag på frågor formulerade för att upptäcka sadistiska, psykopatiska, narcissisistiska och manipulativa drag, menar forskarna.

Bland frågorna fanns påståenden att ta ställning till, exempelvis “jag tycker om att skada andra människor”, “jag tycker om att göra mig lustig på andras bekostnad” och “ju vackrare och renare någonting är, desto mer tillfredsställande är det att förstöra”.

Resultaten av undersökningen redovisas i en rapport med det kittlande namnet “Trolls just want to have fun”.

“Resultaten ger en inblick i hur sadistiska drag leder till trollande. Både troll och sadister känner glädje när andra far illa. Sadister vill bara ha roligt, och nätet är deras lekplats,” skriver forskarna bakom rapporten.