19 miljarder dollar. Det är vad Facebook betalar för tjänsten Whatsapp. Affären i sig kan man säga mycket om. Summorna är så enorma att de får en att tappa andan. Facebook langar upp motsvarande en dryg sjundedel av Sveriges statsbudget, till synes helt baserat på tillväxtprognoser och en vag förhoppning om framtida intäkter. Det är resonemang som för tankarna tillbaka till slutet av 90-talet.

Oavsett det lär affären få konsekvenser. Inte minst för andra onlinetjänster som är på tillväxt. I synnerhet de som på olika sätt skulle kunna knytas till de stora plattformarna, såsom Facebook, Twitter, Googles olika tjänster eller kanske något annat. Nu eller på sikt.

I ett slag ökade exempelvis intresset för svenska Truecaller rejält.

Den svenska nummerupplysningstjänsten har vuxit snabbt, inte minst i Indien. Bolaget har dessutom nyligen tagit in kapital från riskkapitalfonden Sequoia, som till råga på allt är en av investerarna i Whatsapp.

Googles köp av bland annat termostatföretaget Nest och positioneringstjänsten Waze, tillsammans med Facebooks tidigare köp av Instagram, har även innan köpet av Whatsapp höjt ribban rejält för vad det kostar att köpa in sig i heta onlinebolag.

Nu trycks den nivån upp ytterligare. Och vinnarna är de som sitter med bra tjänster som skulle kunna bli viktiga komponenter i dessa nya ekosystem, som både Facebook och Google håller på att bygga upp.

Det kommer att bli spännande att följa de kommande månaderna för Truecaller. Och håll ögonen öppna för andra tjänster med stor användarbas, baserat på en onlinetjänst som gör livet lite enklare för slutanvändaren. Ser du en sådan kan det vara värt betydligt mer än du trodde för en vecka sedan.

Förlorarna är bland annat telekomoperatörerna.

Dessa har egentligen haft fantastiska möjligheter att behålla en central position i ekosystemet. Förutom sina helt avgörande tjänster - mobil uppkoppling - har de haft gott om resurser att köpa upp nya tjänster. Nu köps de istället upp i rask takt av de rena onlinebolagen.

Jag tror inte bara att det beror på att operatörerna inte velat bjuda över. Jag tror inte att de ens insett att de borde vara intresserade. Operatörerna fortsätter stå vid sidan av vägen i diskussionen om vart framtiden bär oss.


Magnus Höij är chefredaktör på Internetworld. På Twitter är han @magnushoij.