På en marknad som den brasilianska finns det en hel del att utveckla. I alla hörn.

Svensken Johan Jonsson landade i Rio och gav sig på att skaffa bostad. Han fattade nog att infrastrukturen överlag inte var som hemma, men ändå var det sämre än han anat.

– Jag tyckte det var svårt att hitta en bostad och framför allt hopplöst att veta vad bostäder såldes för, säger han.

Hans egna erfarenheter, från bolag som Schibsted, Scandinavia Online, Avanza, samt online-poker rymde en hel del kunskap om vad nätet kan bidra med. I synnerhet saknade han en version av Hemnet, med den transparens och överblick som den tjänsten ger.

– Pristransparensen här är i princip noll, säger han.

Detta blev startskottet på hans företag Agente Imovel. En tjänst med två dimensioner: dels att samla bostäder som är till salu runt om i Brasilien. Dels att samla statistik på vad bostäder säljs för, så att det skapas en rimlig bild av vad en bostad kan vara värd.

– Tyvärr sätts priserna på många bostäder helt slumpmässigt och helt utan förståelse för vad marknaden vill betala. Det skapar ingen förutsägbarhet alls.

Bolaget startades i Rio, men eftersom de största affärerna finns i Sao Paulo så flyttades försäljningen och säljchefen Pär Jonsson dit. Både Pär och Johan har jobbat med online-poker, och det var i det sammanhanget som deras vägar möttes.

Pär Jonsson menar att potentialen är stor för en tjänst som Agente Imovel.

– För det första blir detta ett bra sätt nå ut med din fastighet eller din lägenhet mot en bredare målgrupp. Det har inte fungerat bra tidigare.

– Med vår statistik tillför vi ett bra beslutsunderlag för både säljare och köpare, säger han.

Han ser en möjlighet, men också en utmaning, i att brasilianare är ganska dåliga på matematik.

– Tyvärr leder den dåliga kunskapen i matte också till att insikten om exempelvis statistikens värde är sämre. Vi jobbar därför mycket med att paketera och presentera statistiken på ett väldigt pedagogiskt sätt, säger han.

Om Johan Jonsson arbetar med utveckling av tjänsten är det Pär Jonsson som jobbar med den kommersiella delen mot kunderna. I stor utsträckning handlar det om ett B2B-perspektiv.

– Nätverken är extremt viktiga här, i synnerhet i B2B-sammanhang. Du måste känna din motpart och skaffa bra relationer för att det ska bli en affär. Det tar tid och kräver långsiktighet. Men efter två år på markanden har vi en solid kundportfölj som konstant växer, säger Pär Jonsson.

Men något större inslag av korruption ser han inte i sitt arbete.

– Det förekommer tyvärr i en stor utsträckning i den offentliga sektorn, men i den privata är det mer sällsynt. Och framför allt skapar den så dåliga affärer för alla inblandade.

– Om vi skulle godta lite pengar under bordet skulle det leda till sämre affärer för både vårt bolag, för våra kunder och för leverantören på andra sidan. Korruptionen skapar ineffektivitet vilket är något vi både avskyr och jobbar för att minimera, säger han.

Om den inställningen till korruptionen kommer från Sverige kan det i andra sammanhang vara svårt att ta med sig arbetssätt hemifrån till Brasilien.

– Balansen mellan frihet och ansvar funkar inte alls på samma sätt här. Det är väldigt viktigt att jobba med micromanagement utöver tydliga mål och daglig uppföljning. Detta gäller i hela spannet från supportagenter till säljmanagers, säger Pär Jonsson.

Bolaget har efter några år av utveckling nu kommit igång på riktigt:

– Vår prisdatabas överstiger idag en miljon objekt med representation i Brasiliens 12 största residenshuvudstäder. Vi möter ett stort intresse från privatpersoner och mäklare men framförallt Brasiliansk media där våra rapporter publiceras månatligen. Vi har till och med nått en publicering i Forbes och rapporterar sedan början av året även till Bloomberg Brazil.

– Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen med hjälp av finansiering från “friends and family”, alltså från folk i vår närhet. Men mot bakgrund av vår framgång så börjar det bli dags att planera nästa steg, säger Johan Jonsson.