Man kan undra varför enkäterna fortsatt är så vanliga för att skaffa sig beslutsunderlag. I synnerhet digitala enkäter. Den frågan ställde sig även Olle Bodelius och Paddy Hood, två av entreprenörerna bakom den nya tjänsten Codigital.

– Webbenkäter är bara en digital version av gamla arbetssätt och verktyg. Vi borde kunna göra nya saker istället, säger Olle Bodelius, som en gång varit med om att starta och bygga upp analysföretaget Sitescanner.

Den analysen blev grunden för ett verktyg som inte bara digitaliserade något befintligt utan kombinerade saker som verkligen inte kunde göras i den analoga världen.

– Vi har tagit möjligheten att ständigt ändra och utveckla förslag, tillsammans med möjligheten att låta hela organisationen vara med och påverka och rösta, säger Olle Bodelius, när vi ses på Codigitals nya kontor på SUP46 mitt i centrala Stockholm (bolagets huvudkontor ligger i England).

Idén bakom Codigital är relativt enkel.

Formulera en fråga till gruppen och låt alla komma med förslag på hur problemet ska lösas. Frågan kan vara: "Hur kan vi göra köket på jobbet trevligare?". Medarbetarna kan sedan komma med förslag såsom "Måla om", "Bättre kaffemaskin", "Trubadur på fredagar".

Systemet Codigital ger dig sedan två möjligheter.

Dels att förbättra förslagen, så att de finslipas. "Måla om" kan bli "Måla om väggarna i röd färg".

Dels att rösta mellan olika förslag så att de med mest röster rankas högre än de med färre röster. Trubaduren får färre röster, kaffemaskinen får fler.

I praktiken innebär det att medarbetare i gruppen både bidrar med nya förslag, förbättra befintliga förslag och röstar på de andra idéer som andra i gruppen kommit med.

– Det går att ställa in hur mycket ett förslag får ändras och hur mycket deltagarna får rösta, säger Olle Bodelius.

Men arbetssättet gynnar alltså en kultur av samförstånd, engagemang och delaktighet.

Modellen verkar byggd för ganska demokratiska grupper, där det inte finns en chef i toppen som i slutändan ändå bestämmer hur det ska vara.

– Det krävs att kulturen stöttar delaktighet och att det finns ett förtroende för att gruppen gemensamt kommer fram till kloka beslut, säger Olle Bodelius.

Han motsätter sig dock att modellen bara skulle generera förslag som bara är den minsta gemensamma nämnaren och rena konsensus-förslag.

– Förslagen som kommer ur den här processen kan ofta bli riktigt vassa, säger han.

Användningsområdet är brett, men Olle Bodelius lyfter återkommande fram HR-avdelningar som en av målgrupperna.

– Exempelvis kan detta vara ett bra verktyg för att ta fram en ny vision för företaget, säger han.

Företaget är byggt av svensken Olle Bodelius, britten Paddy Hood och med amerikanen James Carr, ekonomiansvarig och medgrundare. Och nu, efter ett antal månader av filande på både produkten och affärsmodellen, är det dags att ge sig ut på marknaden på allvar.

– Vi har nu hittat en freemium-modell, där produkten i sin grundversion är kraftfull och dessutom gratis. I vår premiummodell kommer vi att erbjuda både kundanpassning av gränssnittet, bättre statistik och lagra data betydligt längre, säger Olle Bodelius.

Nyligen klev grundaren av Episerver och numera riskkapitalisten Mikael Runhem in som rådgivare till bolaget.

– Jag har jobbat mycket med intranät och vet hur svårt det kan vara att få dem levande och engagerande. Jag tror att Codigital kan vara något som ger en skjuts åt ett intranät, om frågorna är engagerande, säger han.

Han betonar att han inte gått in med kapital i bolaget. Men Olle Bodelius avslöjar att externt kapital är på väg in den närmsta tiden.

Det finns dock redan en fungerande affär med ett antal betalande kunder.

– Nordnet blev nyligen kund och Klarna har kört systemet under en längre tid.