Utgångsläge och utmaning

Mot slutet av sommaren 2013 inledde Bazooka samarbetet med Dramaten. Utmaningen låg i att skapa en digital upplevelse som inspirerar och återspeglar ett fysiskt besök på teatern. Viktigt var att visa bredden av Dramatens erbjudande.

Nationalscenens primärmålgrupp är teaterns ambassadörer och mest frekventa kunder; kulturintresserade kvinnor i åldern 55+, men ambitionen var samtidigt att tillgängliggöra innehållet och budskapet för unga målgrupper.

Riktlinjer för arbetet var att sajten skulle vara responsiv, driva engagemang och konvertering online, vara relationsskapande och öka besökstiden.

Parallellt utvecklades projektet Dramaten Play, där rörligt och humoristiskt behind-the-scenes-material visas för att bygga relation och driva återkommande trafik.

Gränssnittsdesign

Vi skapade direkt tillgång till prioriterad information; det vill säga vad som spelas nu, ett enkelt köpflöde, en bra sökfunktion, fördjupande information och rekommendationer. Samtidigt har fokus lagts på att lyfta Dramatens mångsidiga helhet – från aktuella pjäser till spoken word till konserter.

Interaktionsdesignen utgick från ett mobile first-resonemang där vi tog höjd för den responsiva lösningen redan från början. Designen bygger på ett block-tänk där redaktionella ytor enkelt kan möbleras om. Det ger redaktören flexibilitet och dynamik. Blocken ger ett gränssnitt som enkelt kan skalas om till mobila enheter.

Övergripande designmanér

Designen lutar sig på en svartvit grund för att inte distrahera utan låta innehållet sätta tonen och ta plats. Det avskalade manéret ger en stark visuell känsla, som dels är effektivt mot unga målgrupper, men samtidigt sobert och attraktivt för den seniora kärnmålgruppen.

Innehållet prioriteras och förstärks med tydliga och konsekventa signalfärger som särskiljer verksamheterna respektive driver call to actions. Helheten syftar till att driva konvertering, det vill säga med avvägd balans utan krängig känsla.

Det avskalade manéret bryts med en utsmyckad sidfot inspirerad av teaterns jugendinteriör. Sidfoten lyfter på så sätt fram Nationalscenens unika position och historik.

Grafisk lösning

Den grafiska enkelheten är genomgående hela lösningen; från ikoner till färgval till redaktionella blockpuffar.

Designlösningen är bildintensiv med stora bild- och filmytor som inspirerar och återskapar känslan av ett fysiskt teaterbesök. Samtidigt har textmassor skalats ner för att låta det visuella ta plats. Det senare har varit nyckeln för att återskapa känslan av det fysiska besöket online och krävt en löpande avvägning för att hitta rätt balans mellan text och bild.

Fakta

Byrå: Bazooka

Beställare: Christina Bjerkander, PR- och informationschef, Kungliga dramatiska teatern

Bazookas arbetsgrupp:

Kundansvarig: Alexander Widén

Projektledare: Jennifer Hagberg

Strateg: Petra Blixman

Interaktionsdesigner: Henrik Fagerberg

Designer: Elias Wigert

Utvecklare: Åsa Nord

Utvecklare: Fredrik Stolpe

Utvecklare: Tomas Bregoli

Uppdraget omfattade strategi- och konceptutveckling, projektledning, interaktionsdesign, art direction, frontend- och backendutveckling, lansering, utbildning, förvaltning och drift.