”Kommer vi att låta andra paketera och begränsa våra upplevelser online, eller kommer vi att skydda det magiska i ett öppet nät och makten det ger oss att säga, upptäcka och skapa fritt? Hur kan vi bygga upp en maktbalans för att se till att de som spionerar på nätet hålla ansvariga?” Så skriver Tim Berners-Lee i ett blogginlägg på Google, med anledning av webbens 25 års-jubileum.

Relaterat: Tre anonymitetstips från Edward Snowden

För att försäkra sig om ett demokratiskt nät vill Berners-Lee se ett ”Magna Carta” för internet, alltså en stadga för att garantera grundläggande fri- och rättigheter online. I The Guardian uttrycker han sin oro över hur övervakningen på nätet vuxit:

”Våra rättigheter blir mer och mer kringskurna, och faran är att vi vänjer oss vid det. Så jag vill använda 25 års-jubiléet till att gemensamt ta tillbaka webben.”

Berners Lee arbetar nu med projektet The Web We Want, för att genomdriva sin idé om ett enda regelverk för webben. Regler som krävs för att behålla ett demokratiskt samhälle, menar han.

”Politiker och jurister måste förstå programmering, förstå vad man kan åstadkomma via en dator. Vi måste även se över mycket juridik, som upphovsrättslagar – lagar som kan ge fängelse och som til största delen stiftades för att skydda filmproducenter... Inget har gjorts för att skydda den vanliga kommunikationen mellan individer och den vardagliga demokratin.”