Det finns 641 746 svenskspråkiga konton på Twitter, fler än någonsin tidigare. Men bara en åttondel är aktiva på tjänsten varje dag, och tillväxttakten är lägre än på många år. Det enligt kommunikationsbyrån Intellecta, som för tredje året i rad har kartlagd svenskarna på Twitter.

Av alla svenskar på Twitter har 243 312 personer – mindre än hälften – skrivit minst två tweets från sitt konto, varav en den senaste månaden. Bara 84 605 av dem – ungefär en åttondel – skriver i genomsnitt mer än en tweet om dagen.

Klart är också att tillväxttakten, det vill säga antalet nya konton som registreras varje dag, sjunker. Det svenskspråkiga Twitter växer fortfarande, men tillväxten går långsammare än på länge.


Källa: Twittercensus 2014

I november 2013 registrerades knappt 10 000 nya, svensktalande konton, i månaden. Under hösten 2011 och vintern 2012, när tillväxttakten var som högst, tillkom mer än 25 000 nya konton i månaden.

Knappt hälften av alla svensktalande twittrare har nio eller färre följare. Knappt 40 procent har mellan tio och 99 följare.

Drygt 20 procent följer nio eller färre personer. Ungefär 55 procent följer mellan tio och 99 personer.

Sverige har högst representation jämfört med våra grannländer. På Twitter finns 260 194 danskspråkiga konton, 153 681 finskspråkiga konton och 406 250 norskspråkiga konton, enligt Intellecta.

Hela undersökningen Twittercensus 2014 finns att ladda ned här.