Flat design är en motreaktion mot det designtänk som kallas skeumorfism och som varit dominerande för digitala tjänster från det att Apple skapade sina första grafiska gränsnitt och fram till för några år sedan. Skeumorfism går ut på att man lyfter in kända koncept från vardagen in i gränsnittet för att man ska förstå. Som till exempel symboler som papperskorgar och bokhyllor samt att man jobbar med att simulera 3d-effekter på till exempel knappar för att användaren ska förstå bättre.

De senaste åren har vi börjat ifrågasätta om detta verkligen behövs längre och flat, eller platt, design är resultatet av denna motreaktion. Flat design går ut på attman jobbar med tvådimensionella platta ytor, avskalad design, inga texturer, inga 3d-effekter eller övertoningar. Inga övertoningar, enkla former, mycket typgrafi, mycket färg och enkla ikoner. Tanken är att det ska bli enklare för användaren. Men blir det enklare? Det ville Funka Nu ta reda på. Därför testade de olika varianter av flat design på användare och jämförde med mer traditionell design. Specifik ville de testa det som är en vanlig kritik mot flat design: att det kan vara svårt att se vad som är klickbart när man tar bort 3d-effekterna.
Slutsatsen efter testfasen var att att flat design funkar, om man gör det bra. Men det är lite mer av en utmaning för designen.

Relaterat:“Sök andra marknader”

– Vi tror att det är bra för användaren att skala bort saker. Vi har inte sett några drastiska skillnader mellan flat design och traditionell. Det är snarare annat som avgör, säger Malin Forne.

Det som krävs i platta gränsnitt är att man tydligt markerar på ett konsekvent sätt var användaren förväntas klicka, annars fungerar det inte alls bra. För att markera det som är klickbart kan man till exempel använda pilar eller färger.

– Tydliga markörer funkar bra. Det viktiga är att det finns en konsekvent och tydlig markering av det som är klickbart. När man skalar bort 3d effekter så är det bra att ersätta dem med något annat. Igenkänning och gruppering är lika viktigt i flat design, säger Malin Forne.

Avslutningsvis presenterade Frida Westholm och Malin Forne fem tips för den som ska jobba med flat design:
1. Rensa gärna bort onödiga dekorationer.

Dekorationer är till sin natur inte nödvändiga utan fokusera på innehåll
2. Visa tydligt vad som är klickbart.

Använd pilar, färger eller text för att visa var användaren kan klicka.
3. Det är inte fel att blanda

Designpolisen kommer inte och haffar dig om du till exempel lägger in en liten skugga på en knapp om det blir bättre av det.
4. Fuska!

Det behöver inte vara strikt platt. Det går att jobba med subtila effekter som känns mer än de syns.
5. Testa!

Har du inte råd att göra användartester så testa på kollegor och kompisar.
Frida Westholm och Malin Forne avslutade till sist med att citera Albert Einstein:

“Den bästa designen är den som fungerar i verkligheten.“