Näringsminster Annie Lööf var den andra partiledaren som gästade Webbdagarna i Stockholm idag.

I ett samtal med Internetworlds chefredaktör Magnus Höij tog hon upp bland annat den hårt kritiserade licensmodellen för public service, som sedan en tid innebär att även datorer beläggs med tv-avgift.

– Centerpartiet vill byta modell. Vi vill ta ut detta på ett annat sätt, genom en annan sorts avgift. Det är inte helt modernt att försöka ha tv-licens på alla apparater som finns, säger Annie Lööf.

Annie Lööf upprepade även att Centerpartiet vill riva upp både den omstridda IPRED-lagen och datalagringsdirektivet.

Hon tycker inte att regeringen nått målen med sin it- och nätpolitik än, men påpekade även att hon vill vara försiktig med att ge myndigheterna för mycket ansvar på området:

– Vi har kommit en bit på vägen, men jag vänder mig lite mot att det är regeringen eller staten som ska lösa digitaliseringen. Ofta kritiserar vi andra stater för att gå in och styra nätet och olika digitala verktyg. Det tycker inte jag att vi ska göra. Däremot kan vi uppmuntra till digitalisering inom offentlig sektor.

Hon passade även på att ge en känga till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, som gästade Webbdagarna tidigare under dagen. På frågan om hur den politik hon vill föra skiljer sig mot Stefan Löfvens svarade Annie Lööf så här:

– Jag har aldrig hört honom prata om sådant här, så jag vet faktiskt inte.

– Jag kan konstatera att vi skiljer oss i synen på Ipred och datalagringsdirektivet.

– Skillnaden är väl att vi gör verkstad av vad vi säger, säger Annie Lööf.

Vad gäller frågan om framför allt amerikanska myndigheters långt gående nätövervakning pekade hon på balansen mellan digitalisering och integritet:

– Digitalisering bygger på trovärdighet, att man kan känna ett förtroende till systemet. Därför är NSA-skandalen ett djupt avbräck kring hur människor vågar delge och lägga ut saker på nätet.

– Den stora avvägningen handlar om att göra allt digitalt, till exempel patientjournaler, kontra den personliga integriteten. Det är en kamp som man alltid behöver ha ögonen på, säger Annie Lööf.

Som svar på om hur man bäst får unga internetföretag att växa i Sverige pekade Annie Lööf på marknaden:

- Vi kan hålla oss borta. Ibland finns en övertro till att vi politiker bara kan trycka på en knapp för att skapa jobb. Det vi däremot kan göra är att inte hindra entreprenörskap och innovation. Vi sänker egenavgifterna från årsskiftet, vi har redan sänkt arbetsgivaravgiften, och vi kan minska regelkrånglet ännu mer, säger Annie Lööf.