Readly är den svenska startupen som lyckats locka både användare och riskkapitalister. Och givetvis även en redan ganska nervös mediebransch som inte vågar stå utanför något som andas digitalt.

Jag är dock bekymrad över framtiden för Readly. Inte som läsare: detta är en bra, lättanvänd och rimligt prissatt tjänst som jag är övertygad om att många kommer att vilja använda.

Relaterat: Vem tar fighten med Amazon?

Nej, problemet handlar om tidningarnas och förlagens intresse framöver.
För det första är tidningarnas ekonomi överlag inte så bra. Dessutom är hela affärsmodellen ifrågasatt och det är oklart hur tidningarna framöver ska kunna finansieras. Att bygga sin affär ovanpå ett så skakigt korthus verkar onekligen äventyrligt. Jag pratar med Readlys vd Per Hellberg, som inte oroar sig så mycket över tidningarnas sjunkande upplagor. Jag tror förvisso att magasinen, till skillnad från morgontidningen, står stadigare och lär leva längre. Omställningen av tidningsbranschen går dessutom långsammare än den gjort för musik och film, säger han. Men jag tror att förändringstakten och den digitala omställningen är på väg och att den kommer att rita om kartan ganska rejält. Det lär även rita om kartan för Readly.

För det andra hoppas många förlag att kunna utveckla sin annonsaffär genom digitala insikter om hur läsarna beter sig, exempelvis via webbanalys. Med Readly hamnar den kunskapen hos någon annan. Readlys vd Per Hellberg försäkrar att Readly jobbat hårt med att ge förlagen bra underlag och mycket data för att förstå läsarnas beteenden. Men för förlagen är denna data hårdvaluta, något som många verkligen vill äga själv.

För det tredje är själva modellen med att paketera tidningar digitalt inte alls något självklart. Jag tycker att jämförelsen med Spotify haltar betänkligt på många plan, men en sak gjorde Spotify tydligt: behovet av paketering av musik, i form av LP eller CD, minskade dramatiskt: istället är det ju de enskilda låtarna vi väljer och skapar våra egna spellistor av. Det Readly gjort till sin modell är att ta just hela paketet, inte bara innehållet, och gjort det tillgängligt för läsaren.

Relaterat: Kan Readly bli ett Spotify för böcker?

Det går att hävda att journalistiken behöver paketeringen som tidningen utgör. Utan bilder och typografi blir upplevelsen betydligt bättre än om man bara får texten via ett RSS-flöde. Jag tror dock att ett av magasinens problem varit att man just tror att de gamla paketen varit så viktiga, så att nya paket (RSS, video, interaktiva infografer och mycket annat) blivit mindre viktiga att utforska. Den uppfattningen är dock på väg att ändras, och experimenterandet tilltar på många håll. Det är bra för journalistiken, dåligt för Readly.

Nu har vi på Internetworld vald att ta bort vår tidning helt sedan något halvår tillbaka. Därför har jag inget med Readly att göra som leverantör längre. Istället satsar vi på en rent digital produkt, där kanalen är webben, nyhetsbrev, sociala medier och liknande. Kanske inte lösningen för alla, men lika rimligt som att behålla det gamla arbetssättet i alla fall.
Men i den omställning mot digitalt som nu sker lär många förlag inte bara rygga för att Readly skär emellan i en affär som de tidigare kunde äga själva.

De lär också fundera både en och två gånger på om de verkligen behöver pakterera sin journalistik i form av pdf:er. Tänk en sekund och inse att det inte lär vara så man skulle gjort om man startade en tidning idag.


Magnus Höij är chefredaktör för Internetworld. På Twitter är han @magnushoij.