För några år sedan var kommentarsfälten en vital och viktig del av internet. Läsargenererat innehåll skulle hjälpa den ekonomiskt utsatta mediebranschen att resa sig igen. Och kommentarer och trackbacks har varit kittet som hållit ihop bloggvärlden och fått den att växa.

Men på senare år har kommentarsfälten allt mer börjat kopplas ihop med problem. Diskussionen har handlat om näthat och hur detta ska hanteras etiskt, publicistiskt och juridiskt. Flera stora mediesajter har i perioder, eller permanent, stängt av eller begränsat möjligheten att kommentera artiklar.

“Har kapats av en intressegrupp”


Axel Andén är chefredaktör på tidningen Medievärlden.

– Generellt så är många i den svenska medievärlden trötta på kommentarsfälten och besvikna på att det blev som det blev. Det finns en utberedd antipati mot artikelkommentarer, säger Axel Andén, chefredaktör för tidningen Medievärlden som har bevakat frågan i den svenska medievärlden under de senaste åren.

– Det jag tror många känner är att är att kommentarsfälten har blivit en plattform för hat. Och det är ju själva motsatsen till varför de flesta dagstidningar finns till.

Axel Andén hänvisar till Researchgruppens kartläggning som visade att en stor del av kommentarerna på till exempel Svt Debatt kom från en relativt liten skara användare, inte sällan med koppling till sajter som Avpixlat.

– Kommentarsfälten har kapats av en intressegrupp och man har inte gjort nog för att stävja det, säger han.

Relaterat: Vi måste vara bättre än nätets sabotörer

Han menar att utvecklingen kunde ha blivit en annan om mediesajterna jobbat mer med redaktörskap kring artikelkommentarer.

– Det är nog redaktörsbiten som har fallerat. Jag tror att om man satsat en eller en halv redaktörstjänst, alltså en ganska liten ekonomisk satsning, från början som jobbat med kommentarerna så hade man kunnat få ett annat diskussionsklimat.

Till exempel kunde mediesajterna jobbat mer med specifika frågeställningar till kommentatorerna och journalisterna kunde ha varit mer närvarande i diskussionen, istället för att hålla sig borta.

– Kommentarer fungerar ju ofta ganska bra på många nischsajter, säger Axel Andén.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning