Nya Fundedbyme.com släpptes nyligen, men både ny grafisk form och en ny struktur på sajten. Här berättar byrån Stormfors om sitt arbete:

Det framgångsrika crowdfunding-företaget Fundedbyme ville förena sina två olika webbplatser och tjänster till en webbplats och samtidigt ta fram en ny, enhetlig grafisk identitet.

Inledningsvis bestod arbetet av att i workshops tillsammans med kunden slå samman funktionalitet, renodla tjänsterna och förenkla processen för både investerare och entreprenörer. Byrån arbetade nära kunden och flera lösningar arbetades fram och testades på de båda målgrupperna för att få fram en optimal lösning.

Processen med att skapa en kampanj kring sitt projekt är omfattande och här delade vi upp den i tydliga steg med tillgång till instruktioner, tips och utbildning för att hjälpa entreprenörerna.

För investerardelen av webbplatsen så handlade arbetet till stor del om att på ett tydligt och överblickbart vis presentera de olika kampanjerna samt att tillhandahålla information om hur en investering går till.

Viktiga designmål var att skapa en intuitiv och tydlig navigering samt att få fram ett ramverk för de olika kampanjerna som presenterar rätt information för olika personer. Mönstret, inspirerat av gamla värdepapper ska förmedla en känsla av värde i kampanjerna för att öka antalet investeringar.

Den nya webbplatsen är responsiv och alla designelement är skapade för att på bästa vis skala om och anpassa sig för olika skärmstorlekar så som mobiler, tablets och laptops.

Här beskriver Stormfors processen, steg för steg.

De gamla webbplatserna:

Tidigare var Fundedbyme uppdelat i två plattformar med olika tjänster och olika grafisk identitet.

Klicka på bilden för att se en större version


Klicka på bilden för att se en större version

Steg 1. Workshops 


Vi arbetade nära Fundedbyme när vi strukturerade och planerade den nya webbplatsen och lösningarna testades på de båda målgrupperna för att få fram en användarvänlig lösning.

Steg 2. UX - wireframes

Arbetet med innehåll, navigering och användarvänlighet resulterade i en wireframe vars syfte är att skapa ett underlag för designteamet så att de kan fokusera på att skapa en tydlig och visuellt gripande design utan att distraheras av strukturella problem.

Klicka på bilden för en större version

Klicka på bilden för en större version

Steg 3. Grafisk identitet: logotyp, profilfärger, profiltypsnitt, profilmönster

Arbetet med den nya grafiska identiteten tog sitt ursprung i Fundedbymes värderingar, position och affärsstrategi för att manifestera varumärket och skapa en profil som är lätt att känna igen, vilket skapar förtroende.


Klicka på bilden för att se en större version

Steg 4. Webbdesign:

1. Startsidans design utgår i från innehållshierarkin där fokus ska läggas på de aktiva investeringskampanjerna samtidigt som vi tydligt måste informera nya besökare om vilka Fundedbyme är och vad de två olika formerna av crowdfunding innebär.

Klicka på bilden för att se en större version

2. Kampanjsidorna ska få alla projekt att framstå som inspirerande samtidigt som de ska innehålla all den fakta som investerare söker. Den gula färgen signalerar att det är en reward-baserad kampanj.

Klicka på bilden för att se en större version

3. “Skapa kampanj”-sidorna delades upp i ett antal steg för att förenkla processen och hjälpa entreprenörer att fokusera på de enskilda delarna för att de slutgiltiga kampanjerna ska bli så bra att de attraherar investerarnas intresse och förtroende.


4. Pilmenyn underlättar för entreprenörer att skapa och redigera de olika delarna som utgör en fullständig kampanj. Några av stegen kräver ett godkännande från Fundedbyme för att man ska komma vidare till nästa steg.

Fakta


Stormfors ansvar innefattade strategi, användarupplevelse, art direction, design av grafisk identitet och webb, projektledning, teknisk funktionalitet och testning.

Arbetsgrupp:
Beställare på Fundedbyme:

Arno Smit, Co-founder and CTO

Arbetsgruppen på Stormfors:

Kundansvarig: Fredric Örup

Projektledare: Johan Wirlén

Strateg & Art Director: Petter Plöjel

Designer: Felix Winqvist

UX-ansvarig: Fabian Rios

Tekniskt ansvarig: Alexander Håkansson